Inkassoinformation

Kommunen har tecknat avtal om Inkassotjänster med Intrum Justitia AB.

Det innebär att alla obetalda fakturor övertas av Intrum Justitia AB.

Kommunen skickar ut en påminnelse om fakturan inte är betald inom ca 5- 7 dagar efter förfallodagen. Betalas inte påminnelsen inom 10 dagar överlämnas fakturan för fortsatt handläggning och inkasso till Intrum Justitia AB. Räntekostnad debiteras från förfallodagen enligt räntelagen.

Kostnaden för inkasso är idag 180 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

 

Telefon: 0960-155 25

 

fakturafragor@arvidsjaur.se

 

Skriv ut: