Kommunens värdegrund

All kommunal verksamhet ska präglas av kommunens värdegrund

 

Glädje
Vi har en positiv inställnings till alla människor vi möter
Vi ser varandra och bidrar till en god stämning på jobbet

Respekt
Vi tar alla människor på allvar
Vi känner stolthet över vårt uppdrag
Vi tar ansvar för arbetsuppgiften och respekterar fattade beslut

Professionalitet
Vi använder alltid våra kunskaper och färdigheter för kommunens bästa
Vi ser behov av och tar till oss nya kunskaper
Vi skiljer på vår yrkesmässiga och privata roll

 

Skriv ut: