Kvalitetsmätningar

 

Kommunens kvalitet i korthet

Hur effektivt används kommunens skattemedel och vilka resultat leder det till för att skapa ett gott samhälle att leva i för kommuninvånarna?

Frågorna är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. Vi får också en fingervisning om hur vi ligger till jämfört med de andra kommuner. Vad är vi bra på och vad bör vi förbättra?

Läs hela resultatet från undersökningen 


Brukarundersökningar

 

Avfallshantering

Kundundersökning 2009 avfallshantering

Bygglov

 - Enkätundersökning avseende bygglovprocessen i kommunen.

Kund/brukarundersökning bygglov 2009
Kund/brukarundersökning bygglov 2008
Kund/brukarundersökning bygglov 2007


Livsmedelstillsyn

- Enkätundersökning bland verksamhetsutövarna på livsmedelsområdet

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelstillsynen 2009
Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelstillsynen 2008
Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelstillsynen 2007

Miljötillsyn

- Enkätundersökning bland verksamhetsutövarna på miljöområdet.

Verksamhetsutövare tycker till om miljötillsynen 2009
Verksamhetsutövare tycker till om miljötillsynen 2008
Verksamhetsutövare tycker till om miljötillsynen 2007

 

Skriv ut: