Politik


Kommunen är en politiskt styrd organisation, vilket innebär att förtroendevalda ledamöter i nämnder och styrelser beslutar över kommunens verksamhet.

I länkarna nedan kan du läsa om kommunens ekonomi, hur kommunens nämnder och styrelser är organisaerade och hur kommunen jobbar med demokrati.

Skriv ut: