Grund- och förskoleutskottet

 

Grund- och förskoleutskottet har under kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för förskola och grundskoleutbildning i Arvidsjaurs kommun.

Verksamheten omfattar barnomsorg, förskola, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola.

Grund- och förskoleutskottets verksamhet regleras av ett antal styrdokument som skollag, skolformsförordningar, läroplaner och kursplaner. Dessa klargör kommunens ansvar och skyldigheter.

E-post till grund- och förskoleutskottet: BUN@arvidsjaur.se

 Grund- och förskoleutskottet

Ledamöter     Ersättare  
          
Kristoffer Vesterberg (s)      Marcus Lundberg (s)
Eva Tåqvist Clausén (s)   Gunilla Bäckström (s)
Joakim Lundberg (s)   Kristina Taimi (s)
Anders Östervald (v)   Ida Nilsson (v)
Sara Grandelius (v)   Britt-Inger Hedman (v)
Susanne Bergström (c)   Patrik Åman (c)
Peter Rydfjäll (sd)   Per Ågren (sd)
         
Ordförande        
Kristoffer Vesterberg (s)      
         
Vice ordförande        
Anders Östervald  (v)      
         

  

 

Skriv ut: