Från vänster: Bernt Vikström, Linus Laestander, Anna Lindholm, Jorun Borggren, Amanda Granberg Högdahl (vice ordförande), Jens Eliasson, Lennart Wigenstam, Farhad Sahndi och Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina Taimi. Foto Kent Norberg.
Från vänster: Bernt Vikström, Linus Laestander, Anna Lindholm, Jorun Borggren, Amanda Granberg Högdahl (vice ordförande), Jens Eliasson, Lennart Wigenstam, Farhad Sahndi och Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina Taimi. Foto Kent Norberg.

Barn- och utbildningsnämnden

 

Barn- och utbildningsnämnden har under kommunfullmäktige det övergripande ansvaret för grundskoleutbildning, barnomsorg och gymnasieutbildning i Arvidsjaurs kommun.

Verksamheten omfattar barnomsorg, familjedaghem, förskola, grundskola, skolbarnsomsorg särskola och gymnasieskola.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet regleras av ett antal styrdokument som skollag, skolformsförordningar, läroplaner och kursplaner. Dessa klargör kommunens ansvar och skyldigheter.

E-post till barn- och utbildningsnämnden: BUN@arvidsjaur.se

 Barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter     Ersättare  
          
Kristina Taimi (s)   Tycko Johansson (s)
Bernt Vikström (s)   Elin Spoormaker (s)
Kenneth Lindmark (s)   Eva Tåqvist Clausén (s)
Tomas Jakobsson (v)   Anna Lindholm (v)
Amanda Granberg Högdahl (v)   Linus Laestander (v)
Lennart Wigenstam (c)   Susanne Bergström (c)
Dan Hällgren (c)       Jorun Borggren (c)
Farhad Sahandi (c)   Samuel Wigenstam (c)
Jens Eliasson (l)   Elin Lundström (l)
         
Ordförande        
Kristina Taimi (s)      
         
Vice ordförande        
Amanda Granberg Högdahl (v)      

  
        
Utskott

Ledamöter     Ersättare  
          
 Kristina Taimi (s)   Bernt Vikström (s)
 Amanda Granberg Högdahl (v)   Kenneth Lindmark (s)
 Lennart Wigenstam (c)   Dan Hällgren (c)
         
Ordförande        
Kristina Taimi (s)       
         
Vice ordförande             
Amanda Granberg Högdahl  (v)      

   

 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina Taimi nås på mail. 

Kontakt; kristina.taimi@arvidsjaur.com

Skriv ut: