Grund- och förskoleutskottet

 

Grund- och förskoleutskottet har under kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för förskola och grundskoleutbildning i Arvidsjaurs kommun.

Verksamheten omfattar barnomsorg, förskola, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola.

Grund- och förskoleutskottets verksamhet regleras av ett antal styrdokument som skollag, skolformsförordningar, läroplaner och kursplaner. Dessa klargör kommunens ansvar och skyldigheter.

E-post till grund- och förskoleutskottet: BUN@arvidsjaur.se

 Grund- och förskoleutskottet

Ledamöter     Ersättare  
          
Kristoffer Vesterberg (s)      Marcus Lundberg (s)
Jessica Eriksson (s)   Gunilla Bäckström (s)
Eva Tåqvist Clausén (s)   Joakim Lundberg (s)
Amanda Granberg Högdahl (v)   Ida Nilsson (v)
Anders Östervald (v)   Britt-Inger Hedman (v)
Sara Grandelius (v)   Patrik Åman (c)
Peter Rydfjäll (sd)   Per Ågren (sd)
         
Ordförande        
Kristoffer Vesterberg        
         
Vice ordförande        
Anders Östervald  (v)      
         

  

 

Skriv ut: