Sociala utskottet

Sociala utskottets verksamheter påverkas av till stor del av lagar, kommunfullmäktiges mål och råd och anvisningar från Socialstyrelsen.

Till sociala utskottets uppgifter hör bl.a att:

- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,
- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen,
- informera om socialtjänsten i kommunen,
- genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden,
- svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det
- genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder.

E-post till sociala utskottet: sn@arvidsjaur.se

 

Sociala utskottet

Ledamöter     Ersättare  
Ingrid Tagesdotter (v)   Anja Utsi (v)
Göte Renberg (s)       Lena Karlsson (s)
Agneta Starefeldt (s)   Susanne Lindberg (s)
Johnny Bäckström (s)   Barbro Öhman (s)
Margoth Holmqvist (v)   Liza Nilsson (v)
Ann-Karin Sörmo (c)   Patrik Åman (c)
Per Ågren (sd)   Kristofer Vesterberg (s)
         
Ordförande        
Ingrid Tagesdotter (v)      
          
Vice ordförande        
Göte Renberg (s)       

 

Skriv ut: