Styrelser i kommunala bolag


Styrelsen Arvidsjaur Kommunföretag AB

Ledamöter     Ersättare  
         
Lena Karlsson     Lars Forsgren  
Bernt Vikström     Agneta Starefeldt  
Ulrika Hallnor     Anders Harr  
Margoth Holmqvist     Britt-Inger Hedman  
Patrik Åman     Susanne Bergström  
         
Ordförande        
Lena Karlsson        
         
Stämmoombud        
Ulf Isaksson        
         
Revisorer        
Jan-Olof Lundmark        
         
Auktoriserad revisor     Ersättare  
 Fredrik Lundgren     Micael Engström  

 


Styrelsen Arvidsjaurhem AB

Ledamöter Ersättare
   
Marcus Lundberg Joakim Lundberg
Gunilla Bäckström Kenneth Bäcklund
Kristofer Vesterberg Dan Hällgen
Leif Enberg  
Gunnar Wigenstam  
   
Ordförande  
Marcus Lundberg  
   
Stämmoombud  
Lena Karlsson  
   
Revisorer  
Anna Nilsson  

 


Styrelsen Arvidsjaur Flygplats AB

Ledamöter     Ersättare  
         
Göte Renberg     Johan Lundgren  
Anders Eriksson     Anders Östervald  
Johnny Bäckström     Martin Nilsson  
Ann-Sofi Levander        
Bjarne Hald        
         
Ordförande        
Göte Renberg        
         
Stämmoombud        
Lena Karlsson        
         
Revisorer        
Lars Holmkvist        

 


Styrelsen Arvidsjaur Energi AB

Ledamöter Ersättare
   
Tony Gustafsson Johnny Bäckström
Therese Jansson Tomas Jakobsson
Stephan Jansson Gunnar Wigenstam
Mats Renberg  
Kristina Bäckström  
   
Ordförande  
Tony Gustafsson  
   
Stämmoombud  
Lena Karlsson  
   
Revisorer  
Rikard Lundström  

 

 

Skriv ut: