Valnämnden

 

Enligt vallagen är kommunen skyldig att ha en valnämnd och på kommunens bekostnad genomföra val till riksdagen, kommunfullmäktige, regionfullmäktige och EU-parlamentet. Valnämnden ska även genomföra de folkomröstningar som riksdag eller kommunfullmäktige beslutar om. Däremot är kyrkovalet inte längre en kommunal angelägenhet utan helt och hållet ett ansvar för Svenska kyrkan.

Valnämnden ska se till att allt det praktiska kring ett val fungerar. 

 Valnämnden

Ordinarie ledamöter     Ersättare  
                      
Göran Westerlund (opol)   Kenneth Lindmark (s)
Mikael Vikström (s)   Bernt Vikström (s)
Leif Enberg (v)   Berit Hemlin (s)
Åsa Lundgren (c)   Kenneth Bäcklund (v) 
Annika Öberg (m)   Lotta Åman (c)
              
Ordförande        
Göran Westerlund (opol)      
           
Vice ordförande        
Vakant        

      
        
  
         
         

          
         
     
 

Skriv ut: