Offentliga sammanträden

 

I en demokrati måste alla ha möjligheter till mesta möjliga insyn i det offentliga arbetet.

Alla nämnder i Arvidsjaurs kommun, med undantag av socialnämnden och myndighetsnämnden, har sedan 1996 öppna sammanträden. Det innebär att allmänheten är välkommen att närvara vid behandling och beslut av de ärenden nämnden behandlar. Allmänheten har dock ingen yttranderätt, utan får enbart lyssna.

När det gäller kommunfullmäktige inleds varje fullmäktige med allmänhetens frågestund. Frågorna kan ställas direkt vid sammanträdet eller inlämnas skriftligt eller muntligt på nämndskansliet (Lotta Sandström, tfn 0960-155 03) senast två vardagar före sammanträdesdagen.

 

Skriv ut: