Granskningsrapporter

Inlämnade granskningsrapporter som avser 2022

Revisionsskrivelse till kommunstyrelsen med anledning av utbildningen på Sandbackaskolan

Granskning av barn- och utbildningsnämndens arbete med förskolans strukturella förutsättningar

Granskning av kommunstyrelsens styrning och kontroll av kultur- och fritidsområdet

 

Inlämnade granskningsrapporter som avser 2021

Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2021

Granskning av årsredovisning år 2021

Granskning av kvalitet i entreprenader

Granskning av delårsredovisning 2021-08-31

 

Inlämnade granskningsrapporter som avser 2020

Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2020

Granskning av årsredovisning år 2020 


Översiktlig granskning av barn- och utbildningsnämndens hantering av Skolinspektionens tillsyner

Granskning av skolpliktsbevakning och frånvaro

Granskning av turism

Granskning av delårsredovisning 2020-08-31

Granskning av rekrytering, anställning och avveckling av personal

Granskning av socialnämndens arbete mot våld i hemmet

Inlämnade granskningsrapporter som avser 2019

Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2019
Granskning av årsredovisning år 2019
Granskning av delårsredovisning 2019-08-31


Grundläggande granskning av styrelsen, nämnderna och beredningen år 2019


Granskning av fastighetsförsäljning år 2019
Granskning av kommunens anpassning till ny redovisningslagstiftning år 2019
Granskning av Arvidsjaurstadsnät
Granskning av grundskolans omorganisation


Granskningsrapport för år 2019 - Arvidsjaur Kommunföretag AB
Granskningsrapport för år 2019 - Arvidsjaur Energi AB
Granskningsrapport för år 2019 - Arvidsjaurhem AB
Granskningsrapport för år 2019 - Arvidsjaur Flygplats AB

 

 

 

Skriv ut: