Granskningsrapporter

Granskningsrapporter 2019

Grundläggande granskning av styrelsen, nämnderna och beredningen år 2018
Granskningsrapport för år 2018 - Kommunstyrelsen
Granskningsrapport för år 2018 - Arvidsjaur Kommunföretag AB
Granskningsrapport för år 2018 - Arvidsjaurs Energi AB
Granskningsrapport för år 2018 - Arvidsjaurhem AB
Granskningsrapport för år 2018 - Arvidsjaurs Flygplats AB
Granskning av investeringsprocessen
Granskning av ekonomiska prognoser
Granskning av gemensam drift av personalsystem

Granskning av E-förvaltning

Granskning av Arvidsjaurstadsnät

Granskning av grundskolans omorganisation

Granskning av delårsredovisning 2019-08-31

 

Granskningsrapporter 2018

Granskning av delårsrapport 2017-08-31
Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2017
Övergripande granskning av mål- och demokratiberedningen år 2017
Granskningsrapport för år 2017 - Kommunstyrelsen
Granskningsrapport för år 2017 - Barn- och utbildningsnämnden
Granskningsrapport för år 2017 - Socialnämnden
Granskningsrapport för år 2017 - Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Granskningsrapport för år 2017 - Arvidsjaurs Kommunföretag AB
Granskningsrapport för år 2017 - Arvidsjaurhem AB
Granskningsrapport för år 2017 - Arvidsjaurs Energi AB
Granskningsrapport för år 2017 - Arvidsjaurs Flygplats AB
Övergripande granskning av gemensam nämnd för drift av personalsystem år 2017
Övergripande granskning av gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning år 2017
Granskning av delårsredovisning 2018-08-31

Granskningsrapporter 2017

Granskning av barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande 2016
Övergripande granskning av arbetet med intern kontroll
Granskning av ägarrollen avseende kommunala aktiebolag
Granskningsrapport för år 2016 - Arvidsjaurs Kommunföretag AB
Granskningsrapport för år 2016 - Arvidsjaurhem AB
Granskningsrapport för år 2016 - Arvidsjaurs Energi AB
Granskningsrapport för år 2016 - Arvidsjaurs Flygplats AB
Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2016 (med granskningsrapport)
Granskning av VA-verksamheten
Granskning av kommunens miljöarbete

Granskningsrapporter 2016

Granskning av handläggning och samverkan runt barn och unga som riskerar att fara illa
Granskning av chefernas arbetssituation
Granskning av styrelsens, nämndernas och beredningens ansvarsutövande 2015
Uppföljande granskning av upphandling och inköp
Översiktlig granskning av årsredovisning 2015
Uppföljning av tidigare genomförda granskningar
Granskning av IT-verksamheten inom nämnderna
Granskning av samspelet mellan förtroendevalda och tjänstemän

Skriv ut: