IT Norrbotten

IT Norrbotten ansvarar för drift och underhåll av det optiska fibernätet som sammanbinder alla kommunhuvudorter i länet. De erbjuder därmed ett av Europas största öppna fiberbaserade höghastighetsnät till näringsliv och offentlig service.

Affärside

Vi erbjuder ett av Europas största öppna fiberbaserade höghastighetsnät till näringsliv och offentlig service, vilket skapar ett utökat tjänsteutbud, som bidrar till ekonomisk tillväxt och utveckling i regionen.

Historik och ägare

Informationsteknik i Norrbotten AB, IT Norrbotten, bildades 1996 i syfte att vara en utvecklingsmotor för spjutspetsteknologi och affärsdrivande IT-projekt i Norrbotten. Bakom initiativet stod det regionala näringslivet, kommunerna i Norrbotten och Region Norrbotten tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten och Luleå tekniska universitet.

Idag är bolagets huvuduppgift att förvalta, utveckla och tillhandahålla länsgemensam IT-infrastruktur i Norrbotten. Sedan våren 2005 ägs bolaget av Norrbottens 14 kommuner samt Region Norrbotten. IT Norrbotten finansierar själv sin egen verksamhet.

Mer information hittar du här.

Digitalisering

Utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen
IT Norrbotten har sedan början av 2000-talet koordinerat kommunernas utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Norrbotten. Utbyggnaden har i första hand baserats på fiberlösningar. Den senaste aktiviteten avseende utbyggnad har varit att upphandla en trådlös infrastruktur som ett komplement till fibern. Upphandlingen omfattar i princip samtliga kommuner i Norr- och Västerbotten.

På regional nivå jobbar IT Norrbotten tillsammans med Norrbottens e-nämnd, Region Norrbotten (NLL) och Norrbottens kommuner för att utveckla bredbandsutbyggnad och digitalisering av länet.

Ett annat viktigt arbete just nu är att försöka påverka så att regler och villkor för den fortsatta bredbandsutbyggnaden blir så bra som möjligt. Den ”Svenska modellen” med öppna offentligt ägda stadsnät, en framgång för Sverige, är inte lika självklar i andra delar av Europa, och det är i EU som reglerna för ekonomiskt stöd utformas. Vi behöver ha pragmatiska regler som gör det möjligt för fler att bygga ut till alla, inte i första hand att några få parter ska bygga till alla, utom till de som bor längst bort. Det riskerar nämligen bli konsekvensen av en alltför snäv och strikt marknadsinriktad syn på stödregler för fiber-/bredbandsutbyggnad.

Sedan någon månad tillbaka är det mycket fokus på att Sverige sannolikt kommer att missa bredbandsmålen avseende 2020. Speciellt sedan ansvarig minister uttalat sig kring detta. Sannolikt är det så att vi inte kommer nå målen, åtminstone inte så som det ursprungligen var tänkt. Förutsättningarna har ändrats. Lägg till regler som ändras och som begränsar offentliga aktörer att agera. Slutsaten blir att det krävs ytterligare ekonomiskt stöd och flexibla regler för att nå bredbandsmålen.

Mer information om IT Norrbottens roll hittar du här.

Stadsnät i samverkan

Samverkan medför att stadsnäten, genom att arbeta tillsammans, snabbare kan uppnå hög säkerhet i stadsnäten och uppfylla de krav som kommer från olika myndigheter som exempelvis Post och Tele Styrelsen (PTS).

Samverkan går ut på att se alla deltagande stadsnät som en del i ett enda stort nätverk. På så sätt kan vi effektivisera vårt arbete och uppnå skaldriftsfördelar som kommer till nytta för kunderna i stadsnäten.

Mer information om Stadsnät i Samverkan.

Skriv ut: