Region 10

Arvidsjaurs kommun tillhör Region 10 sedan den 1 januari 2018

Region 10 ger ökad kraft i frågor om tillväxt och attraktivitet:
"Arvidsjaurs kommun anser att vi genom Region 8 ges möjligheten att samarbeta med andra inlandskommuner med liknande förutsättningar och utmaningar. Region 8 har visat på stor handlingskraft och enighet inom många områden vilket ger genomslag såväl regionalt som nationellt. Med de förutsättningar kommunerna har inom Region 8 ser Arvidsjaurs kommun samarbete som en mycket viktig del för att våra kommuner fortsatt ska kunna vara attraktiva att bo och verka i" säger Lotta Åman, kommunstyrelsens ordförande och Ulf Starefeldt, kommunchef i Arvidsjaurs kommun.


 

Nyhet:

Region 10, skola och utbildning, anordnar fullsatt Seminarium på Grand Hôtel. 4 februari, under Västerbotten på Grand Hôtel, riktar skola och utbildningssektor i Region 10 fokus på Fjärrundervisning.

Syftet med 
seminariet är att lyfta fram fjärrundervisning som verktyg för att bedriva likvärdig skola och utbildning av hög kvalitet i några av landets minsta och glesast befolkade kommuner. Seminariet innehåller såväl perspektiv från myndigheter och forskning samt exempel från pågående fjärrundervisning i vår region.

Intresset för seminariet har varit mycket stort från myndigheter, forskare, kommuner, fackliga organisationer m.fl. Utbildningsdepartementet, Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten deltar samtliga med flera representanter var liksom SKL, lärarfacken och Umeå universitet. Flera andra kommuner som arbetar med fjärrundervisning är också representerade liksom forskare från andra lärosäten.

Vi som arbetar med skola och utbildning i Region 10 är stolta över att få anordna detta seminarium och dels rikta fokus på en viktig fråga men också att för möjlighet att diskutera förutsättningar för skola och utbildning i vår region och våra kommuner med berörda myndigheter, forskare och kollegor från runt om i landet.

Datum: 4 februari
Tid: klockan 13.00 – 15.30
Plats: Mårten Winges rum, Grand Hôtel, Stockholm

Frågor: Tobias Thomson, utbildningsstrateg Region 10 och Region Västerbotten,
tobias.thomson@regionvasterbotten.se, 070 - 636 29 31

Skriv ut: