Region 10

Arvidsjaurs kommun tillhör Region 10 sedan den 1 januari 2018

Region 10 ger ökad kraft i frågor om tillväxt och attraktivitet:
"Arvidsjaurs kommun anser att vi genom Region 8 ges möjligheten att samarbeta med andra inlandskommuner med liknande förutsättningar och utmaningar. Region 8 har visat på stor handlingskraft och enighet inom många områden vilket ger genomslag såväl regionalt som nationellt. Med de förutsättningar kommunerna har inom Region 8 ser Arvidsjaurs kommun samarbete som en mycket viktig del för att våra kommuner fortsatt ska kunna vara attraktiva att bo och verka i".

Skriv ut: