Kontakta Arvidsjaurs kommun

Genom att du kontaktar Arvidsjaurs kommun så ger du oss vissa personuppgifter om dig själv. Ditt telefonnummer eller e-postadress sparas exempelvis i dataloggar. Det du skickar med post/e-post eller ringer till oss om måste vi anteckna och spara för att kunna hantera ditt ärende. Vi måste också bevara det för att vårt arbete ska kunna följas upp och kvalitetssäkras. Kommunen sköter samhällsfunktioner som enligt staten är av allmänt intresse, och det ger oss en rättslig grund för att behandla personuppgifterna. I många fall behandlar vi också personuppgifter med stöd av andra rättsliga grunder, som lagar och förordningar, myndighetsutövning, eller avtal. (Läs mer via länken Dataskydd längre ner på sidan.)

Kontakta gärna kommunen med synpunkter, frågor, klagomål eller beröm.

 

Telefon växel/reception: 0960-155 00Arvidsjaurs kommunlogga

Telefax: 0960-129 40

E-post: kommun@arvidsjaur.se

Postadress: Arvidsjaur kommun, 933 81 Arvidsjaur

Besöksadress: Storgatan 13 (Öppettider)


 

Larm

112 Nödsituation (Brandkår, polis, läkare)
1177 Vid icke brådskande frågor

                        
Brandkår Icke brådskande fall 0920-22 80 55  
       

Räddningschef i beredskap

0950-16212


 

Felanmälan

Anmäl fel på vatten, avlopp och vägar, gatubelysning och fastigheter via våra webbformulär:

* Felanmälan vatten, avlopp, gator och park

* Felanmälan Gatubelysning (utom Storgatan i Arvidsjaur och Glommersträsk)

Felanmälan fastigheter (Kommunens)

Gator, vägar, park (dagtid)

0960-155 00           

 

Gatubelysning (Storgatan) Trafikverket

0771-921 921  
     
Vatten och avlopp 0960-155 00    
Jour akuta fel VA 070-640 40 81  
     
Sophämtning/slamtömning               0960-15607  
   

     

Fastigheter 0960-155 00  
Jour akuta fel (Securitas) 010-470 57 00  

 

KOMMUNLEDNING                        
       
Kommunalråd Sara Lundberg   155 02  
Kommunchef Lena Ruth   155 04  
Ekonomichef Birgitta Häggström   155 23  
HR-chef Mats O Lundberg   155 15  
Skolchef Ulrik Bylander   156 05  
Samhällsbyggnadschef Åsa Andersson   157 89  
Socialchef Peter Öhman   157 18  
Näringslivsstrateg Anne Enoksson   158 11  
Kultur- och fritidschef Katarina Landstedt   157 67  

   

NÄMNDSKANSLI                         
          
Sekreterare Lotta Sandström   155 03  
Sekreterare Inga Sandström   156 03  
Kommunikatör Kent Norberg   158 59  070-24 24 396
Receptionist Magnus Svensson   155 00  
Receptionist, kontorsvaktm Daniel Oskarsson   155 05  
       


 
   

KOMMUNALA BOLAG                       
            
Arvidsjaurhem   175 00  
VD Mats Lundberg   175 53  
       
Arvidsjaur Energi   157 10  
VD Björn Lundberg   070-601 24 30  
Driftansvarig William Nyman   070-353 01 58  
Fakturafrågor Energi Anna Lindqvist   158 49  
Fakturafrågor Lokaler   155 49  
       
Arvidsjaurs Flygplats   173 80, 173 81  
VD Ralf Lundberg   173 82  
Ekonomi Rebecca Marklund   155 24  
       


     

Kontakta personal, förvaltningar och nämnder


Här hittar du länkar till personal, förvaltningar och nämnder. På sidan finns också en beskrivning hur du kan e-posta personal.

 

Har du tips/synpunkter på kommunens hemsida?
Kontakta webbredaktionen 

Relaterade Länkar

Skriv ut: