Borgerligt begravningsombud

Eftersom personer som inte tillhör Svenska kyrkan inte kommer att ha något direkt inflytande över kyrkliga beslut har Länsstyrelsen efter förslag från Arvidsjaurs kommun utsett ett ombud som har till uppgift att bevaka intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Ombudets uppgift är bl.a. att kontrollera att samråd sker med berörda grupper i samband med anläggning, utvidgning och väsentlig ändring av begravningsplatser samt att underlaget för att fastställa begravningsavgift är rättvisande.

Skriv ut: