2020 - nominera dina favoriter

Nominera: Årets medborgare i Arvidsjaurs kommun, Arvidsjaurs kulturpris, Arvidsjaurs ungdomskulturpris, Arvidsjaurs ungdomsidrottspris och Arvidsjaurs ungdomsledarstipendium.


Med anledning av covid-19 pandemin uteblev tyvärr Arvidsjaurgalan 2020. Vi genomför istället en digital variant där ni som vanligt, via länkarna nedan, nominerar era kandidater till kommunens priser. Vinnarna presenteras på kommunens hemsida och facebooksida. 

Nominera via länkarna (den blåmarkerade texten) nedan - senast 12 april:

 

 • Årets medborgare i Arvidsjaurs kommun-Kommunfullmäktiges presidium och de politiska gruppledarna fattar beslut utifrån nomineringarna från allmänheten.

 • Årets kulturpristagare-Priset delas årligen ut sedan 1967 och består av en penningsumma, ett diplom och Ringelräven. Priset ges till person, personer, förening eller organisation verksamma inom kommunen och som gjort kulturella insatser av betydelse för Arvidsjaurs kommun.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut utifrån nomineringarna från allmänheten.

 • Årets ungdomskulturpris-Priset betsår av en penningsumma, ett diplom och lilla Ringelräven. Priset går till ungdom eller ungdomar under 25 år som gjort kulturella insatser av betydelse i kommunen.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut utifrån nomineringarna från allmänheten.
   
 • Årets ungdomsledarstipendium-Stipendiet består av en penningsumma, ett diplom och en Ringelräv. Priset går till ungdomsledare som i sin ledargärning säskilt värnar om ungdomsgrupperna upp till 20 år. Stipendiaten skall i ord och handling visat ett demokratiskt och mellan könen jämställt ledarskap och ha varit ett allmänt gott föredöme. Stipendiaten skall aktivt ha motverkat att ungdomar nyttjar alkohol eller andra droger. Den nominerade ska vara aktiv i förening som är verksam inom kommunen.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut utifrån nomineringarna från allmänheten. 

 • Årets ungdomsidrottspris-Priset består av en penningsumma, ett diplom och lilla Ringelräven. Priset ges till idrottsutövande ungdom eller ungdomar under 25 år som under året utmärkt sig på ett bra sätt. Pristagaren skall ha anknytning tll Arvidsjaurs kommun.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut utifrån nomineringarna från allmänheten.  

 


Nominera till Årets vägvisare 2021!

Årets vägvisare är ett pris som instiftats av Árveisjávrien kommuvdna samiska förvaltning 2012 och delas ut årligen för att uppmuntra till revitaliseringen av det samiska språket och kulturen. Revitaliseringen av det umesamiska språket är mycket akut och kunskaperna om den skogssamiska kulturen och näringen är liten. Instiftandet av detta pris är ett led i arbetet med att återta och öka användningen av det umesamiska språket samt bidra till ökade kunskaper om den skogssamiska kulturen och näringen.

Priset går till en person, personer, förening eller organisation som gjort insatser av betydelse för det umesamiska språket och/eller den skogssamiska kulturen och näringen i Árviesjávrrie. Pristagare som redan fått priset kan inte få den igen. Nomineringen ska motiveras.

Priset består av en penningsumma, ett diplom och en gåva. Beslutet fattas av den Samiska arbetsgruppen för samiska förvaltning.

Skicka in din nominering med motivering aningen digitalt till kommun@arvidsjaur.se eller i ett kuvert märkt "Årets vägvisare" till: Arvidsjaurs kommun, Samisk koordinator, 933 81 Arvidsjaur. Nomineringarna skall vara kommunen tillhanda senast den 15 april 2021.

Årets vägvisare tidigare år:
2012 Elin Omma Lundström
2013 Ingvar Larsson och Lars Stenberg
2014 Erik Jonsson och Hugo Lundgren
2016 Ivan Eriksson
2017 Eric Öberg
2018 Stina Larsson och Simon Sundberg
2019 Torkel Fahlgren
2020 Charlotta Eriksson

 

Skriv ut: