Så här påverkas skolan

Skolorna är öppna

Minska risken för smittspridning i skolan

 

  • Är ditt barn sjukt, ska barnet vara hemma och följa regeringens och folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, läs mera här!. Det gäller även lättare symtom som snuva, hosta, feber eller muskel- och ledvärk. Alla som har symptom ska stanna hemma för att minimera smittspridningen.
  • Friska barn/elever ska vara i skolan. Undantag gäller om någon i familjen har covid-19, då bör även symtomfria barn i för- och grundskola och gymnasieskola stanna hemma. Läs mera här!
  • Om elev blir sjuk under dagen ska eleven gå hem så fort som möjligt, vårdnadshavare kontaktas och rådgör om eleven kan gå hem själv eller om eleven ska vänta i ett enskilt rum till vårdnadshavare anländer.
  • Har man familjemedlemmar med influensaliknande symtom ska även friska förskolebarn hållas hemma.

 

 

När kan barn och unga gå tillbaka till förskola, skola eller annan aktivitet efter att de har varit sjuka?

Om barnet har kortvariga symtom

Om barnet känner sig sjukt under en kort tid, ungefär ett dygn, och sedan blir bättre räcker det att barnet är hemma i två dygn utan symtom.


Om barnet har varit sjukt och tagit ett test som visade att barnet inte hade covid-19

Innan barnet går tillbaka till förskola, skola och aktiviteter ska barnet ha varit feberfritt i minst två dygn och vara piggt nog för att orka hänga med i tempo och aktiviteter.


Om barnet har tagit ett test som visat att det har covid-19

Barnet ska ha varit feberfritt och friskt i två dygn. Dessutom måste det ha gått minst sju dygn sedan barnet insjuknade. Det är okej att gå tillbaka till förskola, skola, aktiviteter även om barnet fortfarande har lite hosta eller är lite snorigt.


Om barnet har varit sjuk utan att ha tagit något prov för covid-19

Samma rekommendation som för barn med covid-19 gäller. Barnet ska ha varit feberfritt och friskt i två dygn. Dessutom måste det ha gått minst sju dygn sedan barnet insjuknade. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Det är okej att gå tillbaka till förskola, skola, aktiviteter även om barnet fortfarande har lite hosta eller är lite snorigt.


 

 

Om skolan och förskolan stänger 

 

I dessa corona-tider måste Arvidsjaurs kommun planera för att regering och myndigheter kan komma med nya rekommendationer. Vi måste vara förberedda och snabbt kunna ställa om.

Vi behöver därför veta om ni har barn som är i behov av barnomsorg om beslut fattas att skolor och förskolor ska stänga på grund av corona. För mer information se "Till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet".

 

 

Skolskjuts

 

De elever som åker buss och taxi ska följa folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur man skyddar sig själv och andra från smittspridning. Man ska stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nysa i armvecket, undvika att röra vid ögon, näsa och mun samt alltid tvätta händerna efter resa.

För mer information besök Länstrafiken i Norrbottens hemsida.

Skriv ut: