Arvidsjaurs flygplats

Information från Arvidsjaurs flygplats

Arvidsjaurs flygplats har vidtagit flertalet åtgärder och tagit fram rutiner i syfte att begränsa och minimera smittspridningen av Covid-19 bland personalen och passagerare. Förutsättningarna ändras i och med vinterns chartertrafik och fler människor kommer att vistas i flygplatsens lokaler. Rutinerna är framtagna i dialog med externa aktörer, flygbolag och Regionen Norrbottens smittskyddsläkare.

 

Skyltning och markeringar

 

Följande informationsmarkeringar kommer att finnas på golvet i publika områden i terminalbyggnaden:

                      

Följande skyltar kommer att placeras ut på strategiska platser i publika områden terminalbyggnaden:

 

 

Rutiner för personalen

 

Flygplatsens personal ska stanna hemma vid minsta förkylningssymtom enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi ska tänka på att hålla avstånd till varandra och passagerare i så stor utsträckning som möjligt. Fysisk kontakt bör undvikas där det är möjligt. All personal ska tänka på att hålla en god handhygien genom att tvätta händerna ofta och använda handsprit.

All personal som arbetar i publika områden inne i terminalen ska vara utrustade med munskydd och/eller visir samt handskar.

I möjligaste mån så ska två trappor användas för av- och ombordstigning av flygplanen.

 

Rutiner för passagerare

 

Alla passagerare och externa ska ha munskydd i flygplatsens terminalbyggnad.

Avstånd bör hållas enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Passagerare bör komma i så nära anslutning till sin avgång för att minimera antalet personer som väntar inomhus. Incheckningen stänger 45 min innan charter och 30 min innan inrikes.

Passagerare bör begränsa antalet som väntar vid ankommande bagage-bandet. Exempelvis, en familj om fyra så kan en stanna och ta allas bagage och resten går direkt ut på parkeringen.

Flygplatsen har tillsammans med flygbolagen spridit ut ankomsterna under dagen för att minimera trängsel i flygplatsens lokaler. I normala fall så landar det fem flygplan inom 2h och nu kommer ankomsterna att spridas ut mellan kl 11:00-15:00

 

Olika områden på flygplatsen

 

Incheckning

Förincheckning har erbjudits till alla stora bolag och vi hoppas att detta anammas för att minimera köbildning till incheckningen.

Det kommer mest troligt att vara kötider till incheckningen och därför delar vi av avgångshallen för att få ett bättre flöde som inte medför att passagerare behöver passera köande resenärer.

 

Security

 

I säkerhetskontrollen så ska alla avgående passagerare passera samma yta. Personalen i säkerhetskontrollen behöver genomföra manuella genomsökningar av larmade passagerare och det kommer vid vissa tillfällen vara svårt att uppnå avstånd mellan säkerhetspersonal och passagerare.

Personal och skyltar finns för att påminna passagerare om att de ska hålla avstånd.

Ett flöde tas fram som medför att passagerarna behöver gå igenom security direkt efter avslutad incheckning.

Om alla passagerare är noggranna med att plocka av sig alla tillhörigheter innan de passerar säkerhetskontrollen så kommer vi att få ett bättre flöde.

 

Gate

I gateområdet så kommer caféet att vara öppet charterdagar. Det kommer att finns skyltar på sittplatser i gateområdet som möjliggör för passagerare att kunna sitta och uppnå avstånd till varandra.

  

 

Ankommande bagage

För att minimera köbildning och trängsel i ankommande bagage vid banden så har vi uppmuntrat researrangörer och andra verksamheter att informera sina resenärer/gäster att begränsa antalet i det utrymmet. Detta innebär att endast ett fåtal stannar kvar för att hämta sitt eget och övrigas bagage.

Tex, i en familj på fyra så stannar en och tar allas bagage medans de andra går direkt ut på parkeringen.

 

Restaurang

Restaurangen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och inspekteras av kommunens miljö och hälsoinspektörer. Restaurangen ansvarar för att avstånd hålls mellan gäster i restaurangens ytor.

 

In- och utgångar till terminalen

             

Flygplatsen avskiljer ankommande och avgående passagerare genom att införa separata in och utgångar till byggnaden. Huvudentrén används som ingång för avresande passagerare och en nödutgång används som utgång för ankommande passagerare.

 

Städ

 

Extra städning på tagytor och toaletter kommer att genomföras i terminalbyggnaden under charterdagar.

Handsprit kommer att finnas att tillgå på strategiskt utvalda platser i terminalbyggnaden.

 

 

 

Vi frågor så kontakta:

Ralf Lundberg

VD/Accountable Manager

Arvidsjaur Flygplats AB

+46 70-5176856

Ralf.lundberg@arvidsjaurairport.se

Skriv ut: