Mer information - registerutdrag

Vill du veta vilka personuppgifter om dig som behandlas i Arvidsjaurs kommuns register?
För information om vilka personuppgifter bolagen behandlar vänder du dig till respektive bolag.

Har du ett ärende hos:

Fritidsenheten, till exempel har badkort på simhallen; eller husvagnsplats på Camp Gielas?
Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

- Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig och utföra våra tjänster
- Personnummer används av ekonomiavdelningen för att kunna fakturera dig rätt
- Kundnummer, fakturanummer används också för fakturering

Kultur- och integrationsenheten, till exempel är låntagare på biblioteket; elev hos Kulturskolan; deltagare eller kund hos Resurscentrum; inskriven på flyktingmottagningen; eller har sökt feriearbete?
Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

- Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig och utföra våra tjänster
- Personnummer används för att säkert kunna identifiera dig och för att fakturera dig rätt
- Kundnummer, t.ex. för lånekort
- Information om dig som anställd, t.ex. lön, allergier, arbetsutvärderingar.

Näringslivsenheten eller turistbyrån, till exempel sökt rådgivning i ett företagsärende?
Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

- Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig och utföra våra tjänster, eller för att du anmält dig till något event vi anordnat
- Information om ditt ärende
- Personnummer, om det behövs för att säkert kunna identifiera dig, t.ex. om du deltar i något av våra projekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen, till exempel har sökt tillstånd för enskilt avlopp, sökt bygglov; bedriver miljöfarlig verksamhet; har sophämtning eller slamtömning?
Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

- Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig och utföra våra tjänster
- Fastighetsbeteckning, om det behövs för ärendet
- Personnummer för att säkert kunna identifiera dig
- Kontonummer för fakturering
- Information som behövs för att kunna bedöma en ansökan

Socialförvaltningen, till exempel om du har hemtjänst; får stöd och service till följd av ett funktionshinder; har sökt bistånd till din försörjning; eller ansökt om färdtjänst?
Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

- Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig och utföra våra tjänster
- Personnummer för att säkert kunna identifiera dig
- Hälsoinformation eller annan känslig information som är relevant för ditt ärende
- Information om inkomst, skatt och skulder för att kunna bedöma en ansökan om bistånd

Överförmyndaren, till exempel är förmyndare, förvaltare eller god man?
Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

- Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig och utföra våra tjänster
- Personnummer för att säkert kunna identifiera dig
- Information som behövs för att bedöma om du är lämplig för uppdraget

Är du:

Elev eller har barn på någon av Arvidsjaurs skolor, förskolor eller daghem?
Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig eller ditt barn:

- Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig/er, för att kunna erbjuda skolskjuts o.s.v.
- Personnummer för att säkert kunna identifiera dig/ditt barn, exempelvis vid betygsättning
- Information som behövs för att vi ska kunna tillgodose rättigheter som hemspråksundervisning, specialkost, eller särskilt undervisningsstöd
- Prestationsbedömningar för att följa din/ditt barns kunskapsutveckling

Anställd i kommunen?
Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

- Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig
- Personnummer för att säkert kunna identifiera dig, redovisa skatt o.s.v.
- Kontonummer för att kunna betala ut lön
- Frånvaro till följd av semester, sjukdom, eller vab för att kunna justera lönen
- Prestationsbedömningar för att följa din utveckling och som underlag för lönesättning
- Hälsoinformation, om det är relevant för exempelvis ett rehabiliteringsärende

Säkerhet och skydd av personuppgifter
Hos oss skyddas dina personuppgifter på flera sätt, både genom att fysiskt förvaras så säkert som möjligt; genom att bara de medarbetare som behöver uppgifterna för att hantera ditt ärende når dem; och genom att datasystem som uppgifter lagras i har tekniska skydd mot intrång.

Begär registerutdrag
Vill du ha mer exakt information om vilka personuppgifter vi behandlar kan du begära registerutdrag om dig själv eller om barn som du är vårdnadshavare för. I samband med begäran måste du bekräfta din identitet. Registerutdraget kommer att göras klart inom en månad.

Arvidsjaurs kommun ansvarar för samhällsviktiga uppgifter inom många olika områden, allt från kultur till infrastruktur. Det finns ingen sammankoppling mellan merparten av dessa områden och alltså inget sätt att enkelt söka fram i vilket/vilka verksamheter som just du förekommer. Sökningar måste göras i varje enskild förvaltning. Tänk därför noga igenom vilka uppgifter som du har behov av.

Via e-tjänsten kan du få registerutdraget elektroniskt.
Beställer du via blankett hämtas registerutdraget personligen på kommunhuset, alternativt skickas till din folkbokföringsadress. Innehåller utdraget känsliga personuppgifter och du inte kan hämta det personligen så skickas det som rek.

Skriv ut: