AnslagstavlaVälkommen till Arvidsjaurs kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan publiceras bland annat information inför fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
 

Personuppgifter och sekretess
Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras på anslagstavlan, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Överklagande
Kommunmedlemmar har möjlighet att överklaga ett kommunalt beslut genom laglighetsprövning. Kommunmedlem är den som är folkbokförd, äger fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten om

  • beslutet har kommit till på lagligt sätt,
  • beslutet rör något som är en angelägenhet för kommunen,
  • det organ som fattat beslutet har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast fastställa eller upphäva det överklagade beslutet. Domstolen kan inte ändra beslutet. Begäran om laglighetsprövning ska lämnas in till Förvaltningsrätten i Luleå inom tre veckor från det att kommunen anslagit det justerade protokollet över beslutet.

I överklagandet ska anges

  • vilket beslut som överklagas,
  • vilken nämnd eller person som har fattat beslutet,
  • varför beslutet anses oriktigt och de omständigheter som överklagandet grundas på samt namn, personnummer, postadress och telefonnummer till den som överklagar beslutet.

Överklagandet skickas till:
Förvaltningsrätten i Luleå
Box 849, 971 26 Luleå


 

Anslag

Kungörelse om granskning - Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun

Publicerat: 2024-05-26
Till och med: 2024-08-29

Offentlig tillställning - yttrande om nationaldagsfirande på Parkskolan, Glommersträsk 2024

Publicerat: 2024-05-22
Till och med: 2024-06-13
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli

Kungörelse - Arvidsjaurs Energi AB:s årsstämma 2024-06-13, kl 09.00. Lokal: Kommunalhuset, Månljuset

Publicerat: 2024-05-22
Till och med: 2024-06-15
Sammanträdesdatum: 2024-06-13

Upplåtelse av offentlig plats - Yttrande om uteservering Kasbah 2024

Publicerat: 2024-05-21
Till och med: 2024-06-12
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli

Upplåtelse av offentlig plats - Yttrande om uteservering Afrodite 2024

Publicerat: 2024-05-21
Till och med: 2024-06-12
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli

Justerat protokoll - Kommunstyrelsens allmänna utskott

Publicerat: 2024-05-16
Till och med: 2024-06-07
Sammanträdesdatum: 2024-05-07
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli

Justerat protokoll - Gemensam överförmyndarnämnd 2024-05-07

Publicerat: 2024-05-15
Till och med: 2024-06-06
Sammanträdesdatum: 2024-05-07
Förvaringsplats: Skellefteå Kommun

Kungörelse - Arvidsjaur Flygplats AB:s årsstämma 2024-05-16, kl 09.00. Lokal: Humlan

Publicerat: 2024-05-06
Sammanträdesdatum: 2024-05-16

Upplåtelse av offentlig plats - yttrande angående Pridetåg 2024

Publicerat: 2024-04-23
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli

Kungörelse flytt av fordon

Publicerat: 2024-04-22
Till och med: 2024-07-22
Förvaringsplats: Samhällsbyggnadskontoret

Upplåtelse av offentlig plats - Allmänt yttrande angående valaffischering 2024

Publicerat: 2024-04-19
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli

Upplåtelse av offentlig plats - yttrande om Let's Go 2024

Publicerat: 2024-04-11
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli

Underrättelse om granskningsutlåtande

Publicerat: 2024-03-21

Underrättelse om antagen detaljplan - Ändring av detaljplan för Vittjåkk skidanläggning fastigheten Svärdlandet 1 :8 och del av fastigheter­na Svärdlandet 1: 17 samt Arvidsjaur 1: 1.

Publicerat: 2024-03-20
Sammanträdesdatum: 2024-03-13
Förvaringsplats: Miljö- och bygg kontorets arkiv

Upplåtelse av offentlig plats - yttrande om uteservering Hans på Hörnet

Publicerat: 2024-03-20
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli

Kommunstyrelsen sammanträder 2024-03-26

Publicerat: 2024-03-19
Sammanträdesdatum: 2024-03-26
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli

Upplåtelse av offentlig plats - Vårmarknad 2024-03-21 till 2024-03-23

Publicerat: 2024-03-11
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli

Kungörelse flytt av fordon

Publicerat: 2024-03-06
Till och med: 2024-06-09
Förvaringsplats: Samhällsbyggnadskontoret

Kommunstyrelsen sammanträder 2024-02-13

Publicerat: 2024-02-07
Sammanträdesdatum: 2024-02-13
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
Skriv ut: