Ansökan om tillfälligt skoterförbudsområde

Publicerat: 2021-04-06
Till och med: 2021-05-20

Den 6 april inkom en ansökan från Mausjaur Sameby avseende ansökan om tillfälligt skoterförbudsområde för skydd av känslig fauna i området Ledvattsfjällen, Sotberget och Brännliden.

Förvaringsplats:
Kommunhuset, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Skriv ut: