Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande Sara Lundberg

Publicerat: 2020-02-12
Till och med: 2020-03-05
Sammanträde: 2020-02-12
Förvaringsplats:
Kommunstyrelsens kansli
Skriv ut: