Upplåtelse av offentlig plats - Allmänt yttrande angående valaffischering 2024

Publicerat: 2024-04-19

Inför valet 2024 har kommunen tagit fram detta allmäna yttrande angående valaffischering för att effektivisera processerna. För mer information se kommunens yttrande nedan. 

Förvaringsplats:
Kommunstyrelsens kansli
Skriv ut: