Kommunens yttrande om valstuga

Publicerat: 2022-09-07
Till och med: 2022-09-30

Centerpartiet har ansökt om begagnande av offentlig plats för valstuga, plats nr 3, under perioden 2022-09-09 till 2022-09-10 enligt karta framtagen av kommunen. För mer information se kommunens yttrande nedan.

Bifogade dokument

Förvaringsplats:
Kommunstyrelsens kansli
Skriv ut: