Kungörelse och inbjudan till samråd om förslaget till översikts- och tillväxtplan

Publicerat: 2019-11-15

Ett förslag till översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun finns tillgängligt för samråd under perioden 2019-11-19 till 2020-02-02. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och där formuleras också strategierna för en långsiktigt hållbar utveckling. Åtgärder för den kommunala organisationen finns också utpekade för att främja utvecklingen.

 

Samrådet ger allmänheten och andra berörda möjlighet att påverka planens innehåll.

Planförslaget finns tillgängligt via länken, www.arvidsjaur.se/oversiktsplan. Under resterade del av november månad kommer planen också att finnas utställd på kommunhuset. Mellan 2 december och 2 februari finns planen utställd på Medborgarhuset i Arvidsjaurs samhälle. Arvidsjaurs kommun bjuder även in till öppna samrådsmöten då vi informerar och samtalar:

När?                                                       Var?

4/12   klockan 18:00                              Glommersträsk, Margaretasalen
5/12   klockan 18:00                              Moskosel,Spånhålan
11/12 klockan 18:00                              Arvidsjaur, Fullmäktigesalen

Vi vill ha era synpunkter!

Eventuella synpunkter skickas skriftligen senast den andra februari 2020 till kommun@arvidsjaur.se. Det går också bra att skicka synpunkter via brev till Arvidsjaurs kommun, 933 81 ARVIDSJAUR (märk kuvertet ”översikts- och tillväxtplan”).

Skriftliga synpunkter på förslaget utgör allmän handling. Synpunkter kommer efter samrådsperioden att sammanställas och behandlas i en offentlig samrådsredogörelse. Kommunen kommer därefter att ställa ut planen på nytt och då finns det återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Förhoppningen är att fullmäktige sedan ska kunna anta planen under slutet av 2020.

Om ni har några frågor om planen kan ni kontakta samhällsplanerarna Britta Lundgren,  0960-155 65 eller Agneta Nauclèr 0960-165 31

Skriv ut: