Kungörelse om samråd

Publicerat: 2023-11-02

Ett förslag till ändring av detaljplan för Vittjåkk skidanläggning på fastigheterna Svärdlandet 1:8 och del av fastigheterna Svärdlandet 1:17 samt Arvidsjaur 1:1 i Arvidsjaurs kommun är under upprättande.

 

Planförslaget syftar till att justera begränsingarna av mått för ”spiketält”, förråd och tak över husvagn/husbil samt att justera regleringen av minsta avstånd mellan enheter av husvagn/husbil med eller utan förtält eller ”spiketält”.  Planen strider inte mot gällande översikts- och tillväxtplan. Undersökningssamråd gällande om ändringen av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomförs i samband med samråd av detaljplanen.

 

Detaljplanearbetet sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

 

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dessa under samrådstiden 2023-11-06-2023-11-20, lämpligen skriftligen till:

 

Arvidsjaurs kommun, Myndighetsnämnden, 933 80 Arvidsjaur, eller till mn@arvidsjaur.se, senast den 20 november 2023.

 

Förslaget finns tillgängligt i receptionen i kommunhuset i Arvidsjaur. Handlingar finns även att ta del av på kommunens hemsida, http://www.arvidsjaur.se/detaljplaner

Skriv ut: