Kungörelse om utställning - översikts- och tillväxtplan

Publicerat: 2020-05-08
Till och med: 2020-08-13

 

Arvidsjaurs kommun har tagit fram ett förslag till ny översikts- och tillväxtplan som nu ställs ut under perioden 13 maj till 13 augusti 2020. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och där formuleras också strategierna för en långsiktigt hållbar utveckling. Åtgärder för den kommunala organisationen finns också utpekade för att främja utvecklingen.

Planförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida, www.arvidsjaur.se/oversiktsplan samt i Medborgarhusets foajé.

Eventuella synpunkter skickas skriftligen senast den 13 augusti 2020 till kommun@arvidsjaur.se. Det går också bra att skicka synpunkter via brev till Arvidsjaurs kommun, 933 81 ARVIDSJAUR (märk kuvertet ”översikts- och tillväxtplan”).

Skriftliga synpunkter på förslaget utgör allmän handling. Inkomna synpunkter kommer efter utställningstiden att sammanställas och behandlas i ett offentligt särskilt utlåtande. I detta dokument kommer kommunen också att redogöra för de eventuella ändringar i planen som synpunkterna har lett till. Förhoppningen är att fullmäktige sedan ska kunna anta planen under slutet av 2020.

Om ni har några frågor om planen kan ni kontakta samhällsplanerarna Britta Lundgren, 0960-155 65 eller
Agneta Nauclèr 0960-165 31.

Skriv ut: