Underrättelse om granskningsutlåtande tillhörande detaljplan för Skatan 7

Publicerat: 2022-05-16

Enligt 5 kap 24 § plan- och bygglagen informeras om att ett granskningsutlåtande tillhörande rubricerad detaljplan finns framtaget. Planförslaget har funnits tillgängligt för granskning under tiden 13 april till 2 maj 2022. Kommunen har sammanställt de synpunkter som framförts under granskningstiden och besvarat dem i ett granskningsutlåtande.

Granskningsutlåtandet, tillsammans med förslag till antagandehandlingar, finns tillgängliga på kommunens hemsida www.arvidsjaur.se/detaljplaner

Ärendet avses tidigast behandlas av Miljö-, bygg-, och hälsoskyddsnämnden den 8 juni 2022.

 

Skriv ut: