Nyheter

Vår webborganisation är uppbyggd så att kommunen har en kommunikatör med övergripande ansvar för webbplatsen. Därutöver finns redaktörer och skribenter ner i de olika verksamheterna. Tanken är att på så sätt skapa en bredare organisation, erbjuda bättre uppdateringar och undvika "flaskhals". 

Arbetsbeskrivning: Kommunikatören är systemansvarig, sköter administration av inloggningar, bevakar kvalitet på kommunwebben, initierar webbutbildningar, är skriv- och fotokunnig. Skapar pressmeddelanden och informerar medier när kommunen vill nå ut med information. Marknadsför Arvidsjaurs kommun i annonser och artiklar. Skapar tjänstekort till medarbetare.
Är redaktör för publikationen "Kommuninfon" samt styr startsidan på arvidsjaur.se. Ingår i kommunens krisledningsgrupp och säkerhetsgrupp samt i Länsstyrelsens kriskommunikatörsnätverk. Kommunens representant i Regionalt samverkansforums arbetsgrupp (Förbandskommuner i samverkan) och Soldatshemsföreningen AJB:s styrelse. Uppdaterar kommunens informationsskärmar i Ringelstas, kommunhusets och Moskosels Navets entréer, uppdaterar www.facebook.com/arvidsjaur, gör filmer till Arvidsjaur play-sida och deltar i Region-10 kommunikatörssamarbete.


Kommunikatören tillhör Stödfunktionen och lyder direkt under kommunchefen, som är ansvarig utgivare för kommunens hemsida, kommunens Facebook samt olika publikationer så som Kommuninfo (utkommer 2ggr/år).

Kommuninfon december 2024

Samlade historiska återblickar

Arresten som byggdes i slutet av 1800-talet i Arvidsjaur. 

Den tidigare arresten var uppförd vid Borgargatan och stod mitt på nuvarande Bryggargatan. 
I slutet av 1800-talet byggdes denna större arrestlokal, som också kallades 'Finkan', vid korsningen Västra Skolgatan-Nygatan och den togs i bruk år 1900. I huset fanns det tre celler och ett vaktrum.

 Övriga länkar:

Nyheter


28 maj 2024

Tack även till...

28 maj 2024

Stort tack till....

28 maj 2024

Storbrand i Arvidsjaurs centrum!

Viktigt meddelande till allmänheten i Arvidsjaur, Norrbottens län. Det brinner kraftigt i en butik i centrala Arvidsjaur, med rökutveckling till följd. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Norrbotten.

27 maj 2024

Håll koll med appen "Brandrisk Ute"

Varmt och torrt, risken för gräsbrand är hög nu!

27 maj 2024

Granskning av ett förslag till översikts- och tillväxtplan

Arvidsjaurs kommun har tagit fram ett förslag till ny översikts- och tillväxtplan som nu ställs ut under perioden 28 maj till 28 augusti 2024.

24 maj 2024

Renar på samhället

Kommunikatör

Kent Norberg

Kommunikatör

Telefon: 0960-158 59
Mobil: 070-24 24 396
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se


Skriv ut: