Nyheter

Vår webborganisation är uppbyggd så att kommunen har en kommunikatör med övergripande ansvar för webbplatsen. Därutöver finns redaktörer och skribenter ner i de olika verksamheterna. Tanken är att på så sätt skapa en bredare organisation, erbjuda bättre uppdateringar och undvika "flaskhals". 

Arbetsbeskrivning: Kommunikatören är systemansvarig, sköter administration av inloggningar, bevakar kvalitet på kommunwebben, initierar webbutbildningar, är skriv- och fotokunnig. Skapar pressmeddelanden och informerar medier när kommunen vill nå ut med information. Marknadsför Arvidsjaur i annonser och artiklar. Tar emot beställningar av tjänstekort. Är redaktör för Kommuninfon samt styr startsidan. Ingår i kommunens krisledningsgrupp samt Regionalt samverkansforum (Förbandskommuner i samverkan) och Soldatshemsföreningen AJB:s styrelse.

Kommunikatören tillhör Stödfunktionen och lyder direkt under kommunchefen, som är ansvarig utgivare för kommunens hemsida, kommunens Facebook samt olika publikationer så som Kommuninfo (utkommer 2ggr/år).

Kommuninfo juni 2020 (tidning i pdf)

Länkar:

Nyheter


16 november 2020

Smittsituationen i Arvidsjaurs kommun

Arvidsjaurs kommun vill vara öppen med information om antalet smittade inom skola, vård och omsorg. Därför uppdaterar denna sida fortlöpande när vi får ny information.

Kommunikatör

Kent Norberg

Kommunikatör

Telefon: 0960-158 59
Mobil: 070-24 24 396
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Nyheter från Meltwater

Sandbackaskolan öppnar igen

2020-11-25 18:30

Ytterligare en elev på Sandbackaskolan har testats positiv för covid-19. Totalt har skolan haft två konstaterade fall, men nu uppges båda ...

Trafikolycka i Arvidsjaur har stor påverkan på övrig trafik

2020-11-25 16:14

En singeolycka på väg 636 mellan Suddesjaur och Östansjö i Arvidsjaurs kommun har stor påverkan på trafiken i båda riktningarna, uppger ...

15:58 Arvidsjaurs kommun Singelolycka på väg 636 - helt stopp i ett körfält

2020-11-25 16:13

Problem i trafiken på väg 636 mellan Suddesjaur och Östansjö i båda riktningarna.


Skriv ut: