Skärpta råd och riktlinjer i Norrbotten!

2021-05-31 10:15

Fram till och med den 13 juni gäller skärpta råd och riktlinjer för alla som bor och vistas i Norrbotten!

Vecka för vecka har smittspridningen gått ner i resten av Sverige - men inte i Norrbotten. Här är smittspridningen fortfarande väldigt hög och har varit det sedan i februari.
Kom igen! Nu kämpar vi på ett litet tag till så får vi en lika bra situation som övriga landet.

På grund av den höga och allvarliga smittspridningen i länet införs skärpta råd och riktlinjer fram till den 13 juni!
Alla måste ta personligt ansvar och göra sitt yttersta. Sök inte efter vad som är tillåtet. Överväg i stället vad som är lämpligt.
❗ Alla, oavsett om du haft covid-19 eller är vaccinerad, ska följa råden för att skydda sig själv och andra.
-
👉 De skärpta råden innebär att du ska:
✅ UNDVIK ATT SMITTA ANDRA
📍 Har du minsta symtom - stanna hemma, exponera inte andra, testa dig.
📍 Har du exponerats för smitta testa dig även om du inte har symtom.
-
✅ BEGRÄNSA NYA NÄRA KONTAKTER
📍 Träffa bara dem du bor med. Arrangera inte träffar, fester eller andra sammankomster.
📍 På jobbet eller skolan - träffa bara dem du absolut måste.
📍 Barn och ungdomar kan träffas - men utomhus.
-
✅ HÅLL AVSTÅND TILL ANDRA OCH UNDVIK MILJÖER MED TRÄNGSEL
📍 Undvik trängsel till exempel på stan och i kollektrafiken.
📍 Planera din handling och handla bara om det är absolut nödvändigt.
📍 Vistas i butiken så kort tid som möjligt.
📍 Handla ensam.
📍 Näringsidkaren bör också ta ansvar för att reglerna på maxantal i butiken följs.
📍 Använd munskydd när trängsel inte kan undvikas och i kollektivtrafiken, vid besök i butiker och köpcentra. (Gäller alla födda 2004 eller tidigare).
❗ Kom ihåg att munskydd inte ersätter regeln att hålla avstånd, stanna hemma vid symtom eller att undvika nära kontakt.
-
✅ ARBETA HEMIFRÅN SÅ OFTA SOM MÖJLIGT
📍 Alla som kan ska arbeta hemifrån eller på distans.
📍 Du som inte kan jobba hemifrån – anpassa arbetstiderna för att undvika trängsel på arbetsplatsen.
📍 Arbeta i mindre grupper och träffa samma personer på jobbet, det vill säga: rotera inte mellan arbetslag.
📍 Res smittsäkert till och i jobbet. Samåk inte.
📍 Ansvaret för detta vilar både på arbetsgivare och arbetstagare.
-
✅ AVSTÅ RESOR
📍 Avstå alla resor inom och utom länet som inte är absolut nödvändiga.
📍 Om du måste resa, till exempel i arbetet, genomför färden på ett smittsäkert sätt.
📍 Undvik samåkning.
-
✅ IDROTT OCH LÄGER FÖR BARN OCH UNGA
📍 I samband med idrotts- och lägerverksamhet för barn och ungdomar bör smittspridningsförebyggande åtgärder genomföras.
📍 Övernattningar bör undvikas.
-
Tillsammans kan vi minska smittspridningen och förändra den allvarliga situation vi befinner oss i. Du som vuxen har ett ansvar för att hjälpa barn och ungdomar i att göra rätta val.
Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen

Skriv ut: