Avstå gärna från besök till äldreboenden!

2022-01-13 14:44

Just nu ökar antalet bekräftade fall av covid-19 i samhället. Vi vill därför begränsa besöken till vård- och omsorgsboenden för att, så långt som möjligt, hindra att smittan når omsorgstagare som bor där.

Genom att avstå från besök hjälper du oss att både skydda omsorgstagaren och kunna göra ett säkrare vårdarbete.

Undvik därför att besöka omsorgstagare på särskilda boenden och LSS-boenden samt kortidsenheten under de kommande veckorna, tills smittspridningen avtagit eller att annan information meddelas.

Detta handlar inte om regelrätt besöksförbud, men vi vädjar till anhöriga och bekanta om förståelse för vår avrådan om besök

 


Skriv ut: