Nyheter

Vår webborganisation är uppbyggd så att kommunen har en kommunikatör med övergripande ansvar för webbplatsen. Därutöver finns redaktörer och skribenter ner i de olika verksamheterna. Tanken är att på så sätt skapa en bredare organisation, erbjuda bättre uppdateringar och undvika "flaskhals". 

Arbetsbeskrivning: Kommunikatören är systemansvarig, sköter administration av inloggningar, bevakar kvalitet på kommunwebben, initierar webbutbildningar, är skriv- och fotokunnig. Skapar pressmeddelanden och informerar medier när kommunen vill nå ut med information. Marknadsför Arvidsjaur i annonser och artiklar. Tar emot beställningar av tjänstekort. Är redaktör för Kommuninfon samt styr startsidan. Ingår i kommunens informationsgrupp i händelse av kris.

Kommunikatören tillhör Stödfunktionen och lyder direkt under kommunchefen, som är ansvarig utgivare för kommunens hemsida, kommunen Facebook samt olika publikationer så som Kommuninfo (utkommer 2ggr/år).

Kommuninfo juli 2019 (tidning i pdf)

Länkar:

Värt vetande om Arvidsjaurs kommun

Nyheter


3 juli 2019

Let´s Go prideparad!

Kommunikatör

Kent Norberg

Kommunikatör

Telefon: 0960-158 59
Mobil: 070-24 24 396
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Nyheter från Meltwater

Tvist om bastubygge vid Sargasjaursjön

2019-10-17 18:30

2Arvidsjaur Stugägaren ville bygga en bastu sju meter från Sargasjaursjön. Arvidsjaurs kommun gav grönt ljus – men länsstyrelsen sa stopp....

Regeringen ger folk ännu en vinter utan snöröjning

2019-10-17 06:59

Det är helt oacceptabelt att ansvarigt statsråd sitter och rullar tummarna samtidigt som människor på landsbygden snöar inne, får svårt att...

"Det är bara att gratulera Arvidsjaur"

2019-10-16 16:30

Älvsbyn Att Ulrik Bylander lämnar som rektor på Knut Lundmarkskolan för att bli skolchef ses som ett naturligt steg. Men nu måste en...


Skriv ut: