Nyheter

Vår webborganisation är uppbyggd så att kommunen har en kommunikatör med övergripande ansvar för webbplatsen. Därutöver finns redaktörer och skribenter ner i de olika verksamheterna. Tanken är att på så sätt skapa en bredare organisation, erbjuda bättre uppdateringar och undvika "flaskhals". 

Arbetsbeskrivning: Kommunikatören är systemansvarig, sköter administration av inloggningar, bevakar kvalitet på kommunwebben, initierar webbutbildningar, är skriv- och fotokunnig. Skapar pressmeddelanden och informerar medier när kommunen vill nå ut med information. Marknadsför Arvidsjaur i annonser och artiklar. Tar emot beställningar av tjänstekort. Är redaktör för Kommuninfon samt styr startsidan. Ingår i kommunens krisledningsgrupp samt Regionalt samverkansforum (Förbandskommuner i samverkan) och Soldatshemsföreningen AJB:s styrelse.

Kommunikatören tillhör Stödfunktionen och lyder direkt under kommunchefen, som är ansvarig utgivare för kommunens hemsida, kommunens Facebook samt olika publikationer så som Kommuninfo (utkommer 2ggr/år).

Kommuninfo december 2020 (tidning i pdf)

Länkar:

Nyheter


21 december 2020

Vattenledning avgrävd!

21 december 2020

Information till restauranger och butiker om ytterligare nationella restriktioner för att motverka smittspridning av COVID-19

Fredag 18 december gick regeringen ut med ytterligare restriktioner som berör restauranger och butiker.

21 december 2020

Nya beslut från kommunen med anledning av regeringens skärpta restriktioner

Med anledning av regeringens skärpta restriktioner inför julhelgen och att hemvändande innebär en ökad spridningsrisk av covid-19 har Arvidsjaurs kommuns krisledningsgrupp beslutat om fler åtgärder. Besluten gäller tillsvidare om inte annat anges nedan.

17 december 2020

Sveriges finaste julehus!

Kommunikatör

Kent Norberg

Kommunikatör

Telefon: 0960-158 59
Mobil: 070-24 24 396
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Nyheter från Meltwater

Arvidsjaur kommun

2021-03-03 10:09

Ombyggnade Gata och VA. Del av G:a Landsvägen, Prostgatan och Villavägen i Arvidsjaur ...

Arvidsjaurs kommun tillsätter ny socialchef

2021-03-02 04:00

Tillbaka till namnnytt »

"Samebyarnas flyttväg för renarna – ett riksintresse"

2021-03-01 15:10

En detaljplan för del av västra Granudden 1:11 i Arvidsjaurs kommun har lämnats för samråd med berörda. En tysk entreprenör vill bygga ...


Skriv ut: