Syftet med Akademi Norrs stormöte i Arvidsjaur, är att skapa en gemensam projektansökan för fortsatt arbete med högre utbildning av Norrlands inland. Arvidsjaurs kommuns kommunalråd Lars Forsgren inledde dagarna med att hälsa alla välkomna. Foto Kent Norberg.
Syftet med Akademi Norrs stormöte i Arvidsjaur är att skapa en gemensam projektansökning för fortsatt arbete med utökad högre utbildning i Norrlans inland. Kommunalrådet Lars Forsgren hälsade alla välkomna till Arvidsjaurs kommun. Foto Kent Norberg.

Akademi Norrs stormöte i Arvidsjaur: "Vi ska göra det enklare att plugga på distans"

2021-11-11 10:58

Drygt 60 tjänstepersoner och politiker från 26 kommuner deltar i Akademi Norrs stora workshop, i Arvidsjaur 17-18 november:
-Syftet är att stärka våra utbildningsorganisationer, bygga samverkan och få fler från vår region att plugga vidare, sa Akademi Norrs verksamhetschef Martin Bergvall.

Vidare önskas skapa bättre samarbete med universitet/högskolor och näringsliv för att göra det enklare att studera från hemorten. Under gruppdiskussionerna diskuteras en SWOT*.

Peter Andersson, kommunchef i Arjeplog, Martin Bergvall, Akademi Norr, Ingela Blomstam, Lapplands Lärcentra Gällivare, deltagare från Oldenburg University i Tyskland mfl. Foto Kent Norberg.

I workshopen deltar en delegation från Gävleborgs län som samarbetar med Akademi Norr, Lapplands kommunalförbund och Campus Skellefteå, för att skapa en liknande ansökan för deras region. Oldenburg University i Tyskland är intresserad av att applicera den svenska lärcentramodellen till tysk glesbygd:
-Analysen ska bli underlag till projektansökan för fortsatt arbete med utökad utbildning i Norrlands inland, sa Martin Bergvall.

Från Lapplands lärcenter uttrycktes önskemål om hjälp från universitet och högskolor med flexibla utbildningar som går att studera på distans:
"Att bo och kunna utbilda sig är viktigt även i glesbygd. Utbildning föder utbildning".

  • Lärcentra blir en superviktig" del i arbetet med att höja utbildningsnivån i glesbygd, sa Martin.

Tommie Helgeé, European Minds:
-Vi är i behov att ta fram framtidsutbildningar som vi i dag inte riktigt vet vad de är... För att följa den gröna omställningen samt återinträde på arbetsmarknaden, kompetensutveckling med mera. 

Ida Lind, Skellefteå kommun, berättade om kommunfullmäktiges uttalade fokus på utveckling av Skellefteå Campus:
-Vår stad befinner sig i en omvälvande stadsomställning, där vi beräknas gå från cirka 70 000 invånare till 90 000. Det byggs som aldrig förr och det innebär att vi i allt högre grad blir beroende av kompetensförsörjning.

Hon konstaterade att de har 15 mil i snitt till närmaste universitet. Så är det även i inlandet. Minst sagt:
-Därför måste vi hitta smarta samarbeten, konstaterade Ida och Anders Norberg, Skellefteå Campus fyllde i:
-I dag är inte tekniken något problem, utan det handlar mer om det mentala".


*SWOT:

Ett av huvudsyftena med en SWOT-analys är att genom granskning av styrkor, svagheter, hot och möjligheter i den redan befintliga strategin värdera de starka och svaga sidorna. I detta tydliggörs påverkan från organisationens omvärld och man kan identifiera möjligheter att hantera omvärldens ständiga förändringskrav.

Fakta:

  • Akademi Norr - är ett kommunförbund bestående av 13 medlemskommuner i 4 län. Fokus ligger på tillgängliggörande av högre utbildningar i vår region. 
  • Mötet samlade representanter från 26 kommuner, ifrån Gävleborg upp till Kiruna.

 

 

  

 

  


 Skriv ut: