Korsningen Hemvärnsgatan/Villavägen avstängd

2021-08-17 15:02

Onsdag 18/8 kommer korsningen Hemvärnsgatan/Villavägen att stängas av och kommer att vara avstängd ett par veckor framöver.

Vi vill även påminna alla om att det är fordonstrafik förbjuden på bussgatan nedanför centrumbadet (lila markering). Detta innebär att bilar ej ska färdas efter vägen. Anledningen till att det är fordonstrafik förbjuden är för trafiksäkerheten kring skolområdet och för gående och cyklister. På torsdag börjar skolan och då kommer det i större utsträckning att vistas barn och ungdomar i området.


Skriv ut: