Sök stödpengar hos kommunen senast den 30 november

2022-09-23 10:24Sök stödpengar hos kommunen senast 30 november!
Kommunfullmäktige har beslutat om en tilläggsbudget av engångskaraktär för år 2022 gällande för landsbygds- och glesbygdsutveckling.

 

Föreningar i Arvidsjaurs byar kan söka medel för att göra trivselhöjande åtgärder och skapa attraktivitet i kommunens byar.

 

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 30 november.

  • Åtgärden ska vara genomförd senast under 2023.

 

För att få del av medlen ska nedanstående kriterier vara uppfyllda och framgå i ansökan:

 -Föreningen ska vara verksam utanför tätorten

- Projektet ska vara av allmänt intresse

- Aktiviteter, insatser och åtgärder ska främja bygden

- Tidsplan för projektets genomförande

 - Projektets målsättning

 - Kostnadsberäkning

 

Vänligen skicka in er ansökan  ks@arvidsjaur.se eller till Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur. Märk mailet eller kuvertet med ”Attraktivare byar”.


Skriv ut: