Ställ ut ditt sopkärl kvällen innan tömning

2021-04-19 15:30

Många vägar börjar bli dåliga, störningar och ändrade tider i sophämtningen kan komma att förekomma. Tömningstider kan alltså variera, ställ ut kärlet kvällen innan tömning.

/ /Mvh Avfallsenheten


Skriv ut: