Till vänster Mikael Samuelsson, Jägarbataljonen i Arvidsjaur, ryggen tillhör Ulf Lindgren, tidigare officer på F21 och numer resursperson för Regionalt samverkansforum. Vid bordet i övrigt morgondagens toppolitiker som nyligen bjöds in för att informeras om det militära läget i norr. Foto Kent Norberg.
Till vänster Mikael Samuelsson, Jägarbataljonen i Arvidsjaur, ryggen tillhör Ulf Lindgren, tidigare officer på F21 och numer resursperson för Regionalt samverkansforum. Vid bordet i övrigt morgondagens toppolitiker som nyligen bjöds in för att informeras om det militära läget i norr. Foto Kent Norberg.

Nästa generationens toppolitiker informerades om militära läget i norr!

2019-02-08 13:46

Folk och Försvar i samverkan med Regionalt Samverkansforum i Norrbotten bjöd på torsdagen de politiska ungdomsförbunden till I 19/F21 och Vidselsbasen, för information om det rådande militära läget i norr:
-Ett väldigt intensivt och intressant besök, sa Robin Sällström, ordförande för centrens ungdomsförbund (CUF).

Under besöket fanns flera besök inbokade i verksamheterna på Norrbottens flygflottilj F 21 och Norrbottens regemente I 19. Ungdomspolitikerna fick information om:

  • Hur utvecklingen i Arktis påverkar Sverige
  • Allmän kunskapsuppbyggnad kring totalförsvaret och militära försvaret i norr
  • Nordiska samarbetet och särskilt samarbete med Finland
  • Vinterförmågan i försvarsmakten, viktigt för Sverige och EU

De fick även information om JAS (Jakt Attack Spaning) och artillerisystemet Archer samt en språkstund med soldater.

Under aftonen transporterades alla vidare till Vidselbasen. Där väntade gemensam middag och fortsatt information om Försvarets Materielverk och AJB (Arméns Jägarbataljon) i Arvidsjaur:
-Jägarbataljonen har alltid skapat ett stort intresse. Bara den här gångna veckan har vi haft besök av kronprinsessan Victoria, överbefälhavaren, landshövdingen och länsrådet, berättade Mikael Samuelsson, officer vid AJB.


Mikael Samuelsson, officer vid Arméns Jägarbataljon i Arvidsjaur fångade uppmärksamheten hos ungdomspartiernas representanter. Foto Kent Norberg, RSF/Arvidsjaurs kommun. 


Mikael visade en film om förbandet som skapade intresse och resulterade i många frågor från partierna. Man kan sammanfatta informationen med att AJB är "lätta och rörliga med förmåga i snö, kyla och mörker samt innehar bergsförmåga". Helikopterskvadronens (Luleå) understöd är vidare av stor betydelse för AJB:s verksamhet. 

Jägarbataljonen gör och har gjort en hel del internationella insatser. Samarbeten finns med exempelvis franska, norska, finska och danska specialförband:
-Även tyska och amerikanska förband är intresserade av att komma till Arvidsjaur

Bakgrunden är att Arktis betydelse ökar i och med att isen smälter. Nya oljefyndigheter och färdvägar smälter fram i Ishavet. AJB har genom åren förvärvat vinterförmåga och därför vill allt fler länder komma och öva med AJB/FMVE (Försvarsmaktens Vinterenhet i Arvidsjaur:
-Hos oss är den enskilda soldaten själva förmågan. Inte materialet, avslutade Mikael sin information.

Under ungdomspolitikernas andra dag gick resan vidare till Jokkmokksbasen, Jokkmokks vintermarknad och Volvos testanläggning på flygbasen:
-Under busstransporterna passade vi på att genomföra lite lättsam frågesport om Norrbotten, sa Ulf Lindgren, resursperson för Regionalt samverkansforum, Norrbotten.Ulf Lindgren (t h) berättade om RSF:s betydelse när F21 och K4 var nedläggningshotade i början av 2000.

-År 2000, när flera band skulle läggas ner var Europa viktigare än Sverige. Man trodde på den eviga freden. Men då hade man inte lärt av historien... sa Ulf.
I den vevan startades Regionalt samverkansforum - ett forum för civilt/militärt samarbete mellan förbandskommunerna i Norrbotten.

Regionalt samverkansforum (RSF) har följande målsättningar.

  • Aktivt delta i den säkerhetspolitiska debatten för att öka möjligheterna till en fortsatt stabil utveckling på Nordkalotten och inom Barentsregionen. 
  • Stärka möjligheterna för en positiv utveckling för regionens militära utbildningsplattformar A 9, I 19, F 21 samt FMV:s verksamhet på Vidselbasen.
  • Utveckla arbetsformer mellan militära och civila verksamheter som stärker den regionala utvecklingen, skapar tillväxt och mervärden för samhället och näringslivet i regionen.
  • Öka medborgarnas tilltro och förståelse för försvarets verksamhet exempelvis genom att förebygga intressekonflikter då olika intressenters behov står i konflikt med varandra.
  • Införa FM-information på skolschemat.

Ett arbete som oförtrutet går vidare.
Fokus för 2019 är bland annat:
- Vinterförmåga och möjlighet att mönstra norr om Stockholm -

Peter Manner, t.f näringslivschef i Arvidsjaurs kommun (t v i bilden ovan) gav en kort bakgrund om när K4 flyttades från Umeå, upp till Arvidsjaur:
-Dåvarande kommunalrådet Sten Laestadius vägrade klippa sitt hår innan riksdagen beslutat om regementsflytten... 

Håret hann bli svallande långt, ner på axlarna, innan beslutet kom om att "fredsförbandet" skulle flyttas till Arvidsjaur. 1980 öppnade grindarna för första kullen värnpliktiga.

 
(Bilden: Sten Laestadius. Här kortklipp och i yngre år. Sten lät dock håret växa till beslutet om att flytta K4 från Umeå till Arvidsjaur kom under 1970-talet. 1980 stod den nya moderna utbildningsplattformen på plats. En viktig milstolpe för såväl K4:as som kommunens utveckling.)

1990 kom nästa etablering - Arvidsjaurs flygplats!
-Också en oerhört viktig länk i den kedja som håller vår kommun och region levande idag. Utan K4 hade nog beslutet om flygplatsen inte landat i god jord. Och i sin tur hade inte fordonstesterna och de växande bileventen varit så omfattande som i dag med en omsättning på omkring 1,5 miljarder kronor per vintersäsong. 
Peter menade att flytten av K4 startade hela kedjan med utveckling i kommunen:
-Det här är förmodligen några av de mest betydelsefulla investeringar som staten gjort i norra Sverige. Vi är mycket positiva till Försvarsmaktens verksamhet här i Arvidsjaur och ser med tillförsikt fram emot att AJB ges möjlighet att åter blomma ut till den utbildningsnivå som var innan nedmonteringen av försvaret, som tog sin början under 1990-talen.

Elin Liljebladh och Andrea Wahlberg, Folk och försvar:
-Vi har varit här med ett gäng mycket kompetenta unga politiker. Syfte: Kunskapsutbyte. Tanken har med andra ord varit att även gästerna skulle kunna ge sina perspektiv på Försvarsmaktens utveckling i norra Sverige. 

Hur blev besöket då, vad tar ni med er härifrån?

 
Philip Botström, ordförande för socialdemokratiska ungdomsförbundet i Sverige:
-Efter det här besöket tar jag med mig att ett försvar av hela landet är väldigt viktigt. Det har framgått med tydlighet för oss som deltagit här i dag. Tror tyvärr inte att den uppfattningen delas av alla söderut.
-De anser att det är självklart att försvara våra största städer och Gotland. Men däremot inte lika självklart med Norrland. Så där har vi ett arbete att göra.

Robin Sällström, ordförande för centerns ungdomsförbund och Victor Rundqvist, miljö- och infrastrukturpolitisk person inom CUF:

-Det har varit ett väldigt informativt besök. Vi har fått höra om den strategiska betydelsen för området, beredskapen och svårigheter i terrängen, summerade Robin.


-Förmåga att klara sig själv och strida i vintermiljö är något som hela försvarsmakten behöver kunskap i, för att klara försvaret av Sverige. Under omständigheterna är det dock glädjande hur pass bra Försvarsmakten (FM) här i norr jobbar, trots förutsättningarna, sa Victor (tvåa från vänster i bilden.)

Joar Forsell, ordförande i liberala ungdomsförbundet:
-Jag tar med mig Försvarsmaktens goda relationer här uppe och behovet av luftvärn. Även det här med gråzonsproblematiken, mellan fred och uppbyggnadsfasen mot krig.
-Vilka befogenheter FM ska ha för att tackla det!? Det tar jag med mig efter det här besöket, sa Joar.

 

 
Skriv ut: