Säkerhetspolitiskt debatt. Försvarsminister Peter Hultqvist höll ett anförande om Sveriges hållning, med tanke på att intresset för Arktis ökat markant. Foto Kent Norberg.

Arktis - tema på säkerhetspolitisk konferens

2017-02-06 10:28

Intresset för Arktis har ökat markant och intressenterna är många. Det i kombination med ett allt oroligare omvärldsläge och en oroande utveckling i Ryssland, i vårt direkta närområde, sätter fokus på frågor om vår säkerhet i Sverige och hur vårt läge i Norrbotten påverkas.

RSF- är ett regionalt samverkansforum i Norrbotten bestående av representanter från försvarskommunerna i länet. Däribland Arvidsjaur. En av målsättningarna är att aktivt bidra i den säkerhetspolitiska debatten. Nu senast arrangerades en säkerhetspolitisk debatt i Jokkmokk (3/2):
-Vår uppfattning är att kunskapen om Arktis, och hur det kan påverka vårt säkerhetspolitiska läge, behöver öka på flera nivåer inom samhället. Inte minst hos beslutsfattare på olika nivåer, säger Ulf Lindgren, samordnare för RSF.


"För Ryssland är Arktis superstrategiskt, mer strategiskt än Östersjön. Jag upplever dock att läget just nu är relativt stabilt och vi måste värna om den stabiliteten", sa Sveriges Arktisambassadör Andrés Jato. Foto Kent Norberg.

Sveriges Arktisambassadör, Andrés Jato, sa inledningsvis att: "Arktis var periferi för många tidigare. Men nu blir det mer och mer en region av globalt intresse. Klimatförändringarna gör att isen smälter och gasresurser, fiskrika områden och nya farleder smälter fram. En arena för stormakterna som de kastar lystna blickar på.
-Ett potentiellt framtida säkerhetshot i vårt närområde".

Chefen Norrbottens regemente I 19, Mikael Frisell:
-Skulle en konflikt uppstå i Arktis blir Sverige indraget. Ett allt mer trängt Ryssland har behov av att komma ut på marknaden. Därför måste vi ge Arktis tillräcklig fokus och vara förberedda. Och för att kunna verka i den här miljön krävs övning!
-Vår region och Nordkalotten är efterfrågad för övning, det ska vi nyttja!

Försvarsminister Peter Hultqvist sa att Ryssland bygger mer och mer upp sin övningsverksamhet mot Arktisperspektivet:
-I grunden har Sverige en defensiv hållning. Men vi är ju inte naiva... Vid sidan om den mjuka diplomatin måste det även finnas en hård förmåga.

Enligt försvarsministern jobbas det utifrån förändringarna i omvärlden:
-Vi måste ha en realistiskt syn över hur vi ska handskas med faktum. Utifrån de premisserna jobbar vi.


Allan Widman, ordförande i försvarsutskottet och Arvidsjaurs kommunalråd Lotta Åman hälsar på varandra inför mötet. "Jag kommer precis från Arvidsjaur" berättade Allan.

Allan Widman, ordförande i försvarsutskottet:
-Ryssland är ett stort land... Uppenbarligen förbereder de sig för en långsiktig strategi som handlar om att Arktis kommer att få en allt mer central roll. Och där kommer norra Sverige att utgöra ett viktigt stand off vid en eventuell konflikt!


Försvarsminister Peter Hultqvist, Karin Enström, vice ordförande i utrikesutskottet och Jan Thörnqvist chef insats FM.

Karin Enström vice ordförande i utrikesutskottet:
-Tack RSF för att ni ordnar dagens viktiga debatt, om det förändrade säkerhetsläget i vårt närområde!
Karin var inne på att Sverige behöver en ny Arktisstrategi samt att stärka samarbeten och att sträva mot ett så lågt konfliktläge som möjligt.

Jan Thörnqvist, Försvarsmaktens insatschef:
-Vi har på intet sätt glömt bort Nordkalotten. Det ni gör här i norr med samarbete med exempelvis Finland, är av stor vikt för totaltförsvarsförmågan!

Karl L E Engelbrektson, arméchef:
-Det är viktigt med stora övningar, där vi utsätter systemet för påfrestningar. Den volymen är svårt att nå utan att öva gemensamt med andra länder. Ingen ser att ett framtida krig är isolerat till ett land, och då är det lika bra att öva tillsammans i fredstid.

I sammanhanget nämndes kommande storövningen "Aurora", med totalt 18000 deltagande soldater och flera stora myndigheter:
-Den största övningen på flera år, konstaterade försvarsministern.


Vissa av arrangörerna från RSF (Regionalt samverkansforum) Robert Bernhardsson, kommunalråd Jokkmokk, landshövding Sven-Erik Österberg, Niklas Nordström, kommunalråd Luleå, Lotta Åman, kommunalråd Arvidsjaur, försvarsminister Peter Hultqvist och Helena Öhlund, kommunalråd Älvsbyn. Foto Kent Norberg.

Lotta Åman, kommunalråd i Arvidsjaurs kommun:
-I Arvidsjaur finns Arméns Jägarbataljon och Försvarsmaktens Vinterenhet, som båda skapar nödvändiga förutsättningar för övningar och tester i subarktiskt klimat. Bra med ett seminarium som belyser behovet av det, inte minst med tanke på utvecklingen i Arktis.

Landshövding Sven-Erik Österberg avslutade debatten:
-Ett väldigt spännande seminarium som visar på behovet att diskutera dessa frågor. Regionalt samverkansforum utgör en viktig del för att skapa förståelse om försvarets verksamhet för befolkningen. Vill vi ha ett fungerande försvar måste de kunna öva och här uppe i norr finns fantastiska förutsättningar för det.
-Tack till alla som ställt upp i dag!


Närmast kameran; Arméchef Karl L E Engelbrektson. I talarstolen Norrbottens landshövding Sven-Erik Österberg.


Moderator var: Karin Börjesson, Länsstyrelsen Norrbotten och Jeanette Nilsson (skymd), Bodens kommun.


Skriv ut: