Näringslivskontoret och Corona

2020-03-18 13:41

Arvidsjaurs kommuns näringslivskontor har beslutat att skjuta upp alla i närtid planerade träffar och seminarier:
-Men det betyder inte att vårt arbete på något sätt stannar av. Vi finns tillgängliga precis som vanligt och det går mycket bra att besöka oss, ringa eller skicka mail, säger näringslivsstrateg Anne Enoksson.

Kommunen (precis som alla andra myndigheter) tittar just nu på hur man kan hjälpa företagen i den kris som råder:
-Vi bevakar också vad som händer ute i världen och naturligtvis lokalt i Arvidsjaur. Tveka inte att höra av dig om det är något vi kan hjälpa till med! 

Längst ned på sidan finns några bra länkar med uppdaterad info från våra myndigheter. Så snart ny information publiceras uppdaterar vi länkarna.

 


 

Åtgärder för att stödja det lokala näringslivet

Alla företag i Arvidsjaurs kommun påverkas på ett eller annat sätt av Coronapademin och Arvidsjaurs kommun har därför beslutat att vidta ett antal åtgärder för att försöka mildra de ekonomiska konsekvenserna.

Företagens behov ska i första hand styra och vi uppmanar därför dig som företagare att kontakta oss om du önskar begära anstånd eller andra betalningslösningar.

• Arvidsjaurs kommun förlänger förfallodatum på avgifter och hyror – Vi har beslutat att möjliggöra för företag som har likviditetsproblem att förlänga förfallodatum för de avgifter och hyror som faktureras, från nuvarande 30 dagar till 90 dagar. Kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns på fakturan.

• Behöver du som företag stöd i att göra en nulägesanalys av din ekonomi - Vi kan vid behov erbjuda dig externt konsultstöd (kostnadsfritt) för att ta fram underlag som som du kan använda dig av i din dialog med finansiärer eller andra leverantörer. Kontakta kommunens näringslivsenhet för mer information; se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

• Om du har en fordran hos kommunen kan du be om snabbare utbetalning, förutsatt att varan eller tjänsten är utförd. Kontakta ekonomikontoret, 0960-155 25 eller 0960-158 49.

• Årsavgifterna till livsmedelsföretagen skickas ut först under hösten 2020 istället som brukligt under våren.

• Årsavgifterna för miljötillsyn är skickade för ett tag sedan, men det finns möjlighet att efter kontakt upprätta en avbetalningsplan. Kontakta din handläggare eller mejla till mbhn@arvidsjaur.se

• Inga årsavgifter tas ut på hälsoskydd (hotell, övriga boenden, hygienlokaler mm), vi debiterar enbart efter genomförd tillsyn.

• Serveringstillstånden (alkohol) efterhandsdebiterar vi, dvs i år betalar företag för den försäljning de hade 2019. Går försäljningen ner 2020 blir avgiften lägre 2021. Avgiften debiteras eftersom restaurangrapporterna inkommer. För de restaurangrapporter som inkommer under mars avvaktar vi med debitering till hösten.

• Avgifter för eventuella nya tillstånd, bygglov osv debiterar vi som vanligt i dagsläget. Om du önskar att vi upprättar en avbetalningsplan, kontakta din handläggare eller mejla till mbhn@arvidsjaur.se.

• VA- och avfallsavgifterna debiteras som vanligt men kontakta oss om du önskar uppskov till ett visst datum eller dela upp betalningen. Kontaktuppgifter finns på fakturan. Det går också bra att ringa ekonomikontoret, 0960-155 25 eller 0960-158 49.

• Om du hyr affärslokal av Arvidsjaurhem och har behov av hjälp, kontakta Arvidsjaurhem för att diskutera möjliga lösningar, 0960-175 53 VD Mats Lundberg.

• Upphandling av tjänster och produkter; Alla förvaltningar och kommunala bolag uppmanas att följa kommunens avtal och ramavtal, samt inventera möjligheten till att starta upp projekt som kan resultera i uppdrag för lokala entreprenörer. I upphandlingar som annonseras av kommunen - finns möjlighet för lokala leverantörer att lämna anbud. Om företagen har behov, kan anbudsskolor erbjudas av upphandlarna.

  • Lokala presentkort som julklapp till kommunanställda för att främja handeln i Arvidsjaurs kommun.

 


Skriv ut: