Avstängd gatusträcka

2019-08-15 13:18

Meddelande från Samhällsbyggnadskontoret:

Fjällströmsvägen mellan Krongatan och Dalgatan kommer att stängas av för ledningsarbete under v 34. Arbetena kommer att påbörjas på måndag 19/8 och pågå i några dagar.


Skriv ut: