Frågor och svar om jägarbataljonen. Bataljonschef Fredrik Andersson gav information om verksamheten i Arvidsjaur till försvarsutskottsledamoten Alexandra Völker och utskottets vice ordförande Fredrik Karlsson när de tillsammans med andra socialdemokratiska försvarspolitiker på tisdagen besökte Arvidsjaur. Kommunalrådet Sara Lundberg fanns med för att informera om Arvidsjaur. Foto Göran Westerlund.
Frågor och svar om jägarbataljonen. Bataljonschef Fredrik Andersson gav information om verksamheten i Arvidsjaur till försvarsutskottsledamoten Alexandra Völker och utskottets vice ordförande Fredrik Karlsson när de tillsammans med andra socialdemokratiska försvarspolitiker på tisdagen besökte Arvidsjaur. Kommunalrådet Sara Lundberg fanns med för att informera om Arvidsjaur. Foto Göran Westerlund.

Ledamöter från försvarsutskottet besökte AJB

2020-09-03 08:51

-Vi gläds över att jägarbataljonen åter ska bli regemente, det skapar framtidstro i Arvidsjaur. Nya företag startas och de som redan finns investerar.
Budskapet framfördes av Arvidsjaurs kommunalråd Sara Lundberg och togs emot av en grupp socialdemokratiska riksdagsledamöter som på tisdagen besökte jägarbataljonen.

Riksdagen väntas nu i höst ta beslut om försvarets inriktning och utveckling under den kommande femårsperioden, fram till år 2025. Försvarsberedningen har inför det kommande beslutet föreslagit att K 4 ska återetableras i Arvidsjaur.

Den norrbottniske riksdagsledamoten, tillika ordförande i justitieutskottet, Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, har tagit initiativ till ett besök i Norrbotten för sina partikamrater i försvarsutskottet. Tanken var att resan skulle ha ägt rum i våras men på grund av coronapandemin genomfördes den först nu.

-Det är helt avgörande inför det kommande försvarsbeslutet att de på plats får ta del av våra förband i länet. Det handlar om kunskapsuppbyggnad och det är också viktigt att våra egna lagstiftare har koll och kan ställa viktiga frågor gentemot försvaret, sa han.

Fem socialdemokratiska försvarspolitiker, försvarsutskottets vice ordförande Niklas Karlsson, Landskrona, Heléne Björklund, Sölvesborg, Alexandra Völker, Sundbyberg, Mattias Ottosson, Norrköping, och ClasGöran Karlsson, Ljungby, 

-Värdet i att komma ut hit ligger i att få träffa er och få förståelse för hur verksamheten fungerar och knyta kontakter, sa Niklas Karlsson, försvarsutskottets vice ordförande.


Bilden) Sara Lundberg berättade om Arvidsjaur och lyfte bland annat det goda samarbete som finns etablerat mellan Försvarsmakten lokalt och regionalt och Arvidsjaurs kommun. Foto Göran Westerlund.

Under besöket i Arvidsjaur, en del i gruppens tre dagar långa besök i Norrbottens län, informerade överstelöjtnant Fredrik Andersson, jägarbataljonens chef, om allt från jägarnas historia i Arvidsjaur från 1980, när K 4 etablerades i orten, och framåt, till vad förbandet är och gör och hur det kan användas, nationellt och internationellt, militärt men också för att bistå civilsamhället.

-Vi är arméns främsta förband för strid och spaning på djupet, här finns Sveriges spetsförmåga att verka i subarktiskt klimat, sa han bland annat.

Morgan Gustavsson, överstelöjtnant och chef för Vinterenheten, berättade för politikerna om enhetens verksamhet och då inte minst om dess utbildning och kurser för internationella förband. Militärer från bland annat USA, bland annat specialenheter ur marinkåren, Tyskland, Frankrike och Storbritannien kommer till Arvidsjaur för att skaffa förmåga att kunna verka i snö och kyla.

-Vi ska vara stolta över att de kommer hit till oss.


Bilden) Sara Lundberg och Fredrik Lundh Sammeli i samspråk under en kort paus under de socialdemokratiska riksdagsledamöternas besök på jägarbataljonen i tisdags.

Överste Jonny Lindfors, chef för I 19, pekade på att Arvidsjaur hyser försvarsmaktens mest optimala utbildningsplats och med övnings- och skjutfält alldeles utanför kasernområdets grindar:

-En otrolig resurs. Vi har inte råd samhällsekonomiskt att inte ta tillvara på Arvidsjaur som möjlighet. Det finns också ett enormt sug efter att få utmana sig själv i jägartjänst, sa han.

Major Björn Eliasson, ställföreträdande chef för jägarbataljonen, informerade om det arbete som redan påbörjats inför den planerande återetableringen av regementet K 4:

-Det går inte att från en dag till en annan säga att regementet K 4 ska lösa sina uppgifter utan det måste ske genom en stegvis upptrappning. Vi måste också fundera på om till exempel förråd och försvarshälsan ska tillhöra K 4 eller om det är mest fördelaktigt om det blir kvar hos I 19, sa han.


Bilden) Överstelöjtnant Fredrik Andersson, som nyligen tillträtt befattningen som chef för Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur, höll en innehållsrik presentation av sitt förband. ”Det är viktigt att tala om för er folkvalda vad förbandet gör”, sa han till försvarspolitikerna.

Sara Lundberg informerade om Arvidsjaur, om biltestverksamheten, om planerna på tågtestbanan, om kopparfyndigheterna i Laver, på gränsen mellan Arvidsjaur och Älvsbyn, och Eva-fyndigheten i södra delen av Arvidsjaurs kommun:

-Det är mycket som är i ”pipen” och det är jätteroligt. Vi vill visa att vi är beredda, det är bara att komma hit, det här ordnar vi.

Text och foto Göran Westerlund

 

Fakta:
Under besöket i Norrbottens län har de socialdemokratiska försvarspolitikerna besökt Bodens garnison med I 19 och A 9, Jägarbataljonen i Arvidsjaur, Vidselbasen samt Luleå garnison med Helikopterskvadronen och F 21.

Förutom information om försvaret har politikerna också fått allmän information om länet.


Skriv ut: