Datum: 2022-09-20. Tid: 18.30. Plats: Vi möts upp på parkeringen vid Finnbergs.

Inbjudan - Centrumpromenad i Glommersträsk

2022-09-13 08:41

Inbjudan
Centrumpromenad - Hur ser det ut i centralt i Glommersträsk?

Vad? Gemensam promenad längs Storgatan, med diskussioner kring attraktivitet, trygghet och trafiksäkerhet.
Arrangör: Arvidsjaur kommun
Inbjudna: Polisen, Trafikverket, Bygderådet, Företagare och boende i Glommersträsk

  • Datum: 2022-09-20Tid: 18.30
  • Plats: Vi möts upp på parkeringen vid Finnbergs

Viktiga delar för att trivas och må bra där vi bor har att göra med attraktivitet (hur det ser ut där vi bor), hur trygga vi känner oss och hur trafiksäkerheten ser ut.

För att vi som bor här ska fortsätta trivas och känna oss trygga samt att handeln och besöksnäringen ska fortsätta utvecklas är det viktigt att vi tillsammans hela tiden arbetar för att förbättra attraktiviteten, tryggheten och trafiksäkerheten.

En liknande promenad genomfördes i Arvidsjaur under 2016 och under den tidiga dtialogen 2019 inför framtagandet av översikts- och tillväxtplan. kom förslaget upp att genomföra motsvarande även i Glommersträsk. Pandemin innebar att arrangemanget blivit framskjutet, men nu är det dax!

Arvidsjaur kommun bjuder in till denna promenad på temat ”Hur ser det ut centralt i Glommersträsk?” för att diskutera: Vad vi alla kan göra för ett mer attraktivt och tryggt centrum? Vilka delar är vi redan nöjda med och vad kan bli bättre?

Resultatet av kvällens promenad kommer att ligga till grund för den framtida planeringen av ett tryggt och attraktivt centrum i Glommersträsk.

  • Inkomna förslag och ideér kommer att sammanställas, önskas sammanställningen maila en beställning till: camilla.grahn@arvidsjaur.se

Skriv ut: