Mathias Holmqvist överlämnade på onsdagsmorgonen chefsskapet till Fredrik Andersson under inseende av chefen I 19 Jonny Lindfors.
Mathias Holmqvist överlämnade på onsdagsmorgonen chefsskapet till Fredrik Andersson under inseende av chefen I 19 Jonny Lindfors. "Det är viktigt att bevara traditioner och vara tydlig med vem som innehar chefsskapet. Mathias ta tillfället i akt att reflektera över vad ni åstadkommit under din tid på AJB - en av försvarsmaktens mest självständiga förband. Ni har tagit stora steg framåt. Fredrik, du är välkänd för oss och kommer fortsätta att skapa stabilitet. Stort lycka till i era nya befattningar!" sa chefen I 19. Foto Kent Norberg.

Chefsbyte på Jägarbataljonen

2020-08-11 10:03

På tisdagsmorgonen genomförde Arméns Jägarbataljon en ceremoni för chefsbyte:
-Mitt uppdrag som chef för AJB har varat i snart fyra år och det har varit spännande år med hårt arbete, både glädje och sorg och vi har kommit långt inom flera områden, sa överstelöjtnant Mathias Holmqvist i sitt avskedstal.

Han hedrade all personal, såväl militär som civil för deras insatser genom åren och poängterade att AJB levererar mer än de flesta förband - trots det begränsade antalet anställda:
-Här i Arvidsjaur kan Försvarsmakten dra många lärdomar om hur verksamhet kan bedrivas effektivt!

Holmqvist sa att han känner sig trygg med det som nu är utstakat för våra krigsförband och för verksamheten i Arvidsjaur:
-Jag har flera gånger fått frågan hur det kommer att kännas sluta. Svaret är tredelat och ur hjärtat:
1) -Jag kommer att sakna er alla... Kamratskapet, andan och viljan att göra mer än vad som krävs - med en stor portion mognad och omdöme. 
2) -Det ska självklart blir roligt att fortsätta utvecklas på ledningsstaben i Stockholm, med tjänstgöring på militärstrategisk nivå och vara delaktig i att inrikta Försvarsmakten.
3)- Jag är mycket tacksam över att ha fått tjänstgöra mer er och det vi åstadkommit tillsammans under min tid här som chef. Jag fortsätter att vara en mycket stolt Norrlandsdragon.

Mathias Holmqvist avslutade sitt tal med att tacka alla för den här tiden och rikta ett stort grattis till Fredrik Andersson och chefskapet över "Sveriges bästa förband".Från vänster avgående chefen för AJB; Mathias Holmqvist, chefen I 19 Jonny Lindfors och Fredrik Andersson som från och med onsdag övertar befälet för AJB. Foto Kent Norberg. 

Från och med i dag övertar alltså överstelöjtnant Fredrik Andersson befälet för Arméns Jägarbataljon:

-År 2000 klev jag in genom kasernvakten, stolt över att vara utvald men ödmjuk inför det som skulle komma. Nu står jag här 20 år senare, stolt men samtidigt ödmjuk inför uppgiften som ny chef för ett av Försvarsmaktens bästa förband. Men kanske mest stolt över att under två decennier fått vara en del av laget Jägarbataljonen och en del av detachement Arméns Jägarbataljon.

Överstelöjtnant Mathias Holmqvist gör här sin sista inspektion av AJB:s soldater, tillsammans med chefen I 19 Jonny Lindfors. Nu väntar nya uppgifter på Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Foto Kent Norberg.

För första gången på flera decennier ska Försvarsmakten expandera och förslaget är bland annat återupprättande av K4 som regemente - även om det politiska beslutet formellt ännu inte är taget:
-Det är positivt samtidigt som det visar på allvaret i omvärlden. Genom att fortsätta bedriva bra grundutbildning skapar vi förutsättningar för ökad duglighet i krigsförband samtidigt som vi kan rekrytera fler heltidsanställda soldater samt blivande officerare i båda kategorierna.

-Jag vill tacka överstelöjtnant Holmqvist för dina fyra år som bataljonschef. Du har med tydlighet pekat ut vägen framåt och tagit ett stort ansvar för viktiga frågor både för AJB och Försvarsmakten. Du har varit förbandet trogen i 28 år och ditt genuina engagemang för Jägarbataljonen, jägarfunktionen och dess personal har varit en stor tillgång för förbandets utveckling. Önskar dig lycka till i din nya befattning, sa AJB:s nytillträdde chef Fredrik Andersson avslutningsvis.


 


Arvidsjaurs kommun tackade för gott samarbete genom att överlämna blommor och present till avgående batajonschefen Mathias Holmqvist. Från vänster kommunfullmäktiges ordförande Peter Rydfjäll och kommunstyrelsens ordförande Sara Lundberg.


Skriv ut: