Agneta Nauclér, kommunens samhällsbyggnadsförvaltning, tipsar gärna om lederna kring Vittjåkksfjällen:
Agneta Nauclér, kommunens samhällsbyggnadsförvaltning, tipsar gärna om lederna kring Vittjåkksfjällen: "Promenera eller ta din mountainbike. Det är fina naturupplevelser och vyer, i lågfjällsmiljö" säger hon.

Prova naturstigen runt Vittjåkksfjället!

2019-06-11 15:49


Här kommer bra tips på sommaraktiviteter: Cykla eller vandra runt Vittjåkksfjället!
-Det är en lagom ansträngande tur på cirka tre kilometer i långfjällsterräng, säger Agneta Nauclér, samhällsbyggnadskontoret.

Länsstyrelsen har rustat upp och grusat leden runt Vittjåkk samt placerat ut nya krysstolpar. Så det är ingen risk att man går vilse. Dessutom finns det eldplats med bakval (vindskydd) och en helt ny raststuga längs stigen.

Vandringsleden är visserligen kuperad på sina ställen. Dock inte så avancerad att inte de flesta klarar av att gå eller cykla längs 3-kilometersleden, som kantas av gammal skog, skägglav, vattendrag och vida vyer. Bland annat kan man se legentomspunna  Akkanålke ("Den äldre kvinnans axel" på samiska.)

Bakgrunden är att Länsstyrelsen i fjol satsade på upprustning av flera reservat i länet. För Arvidsjaurs kommuns del handlar det om Vittjåk/Akkanålke, Reivo och Lamburträsket.

Följande åtgärder är genomförda:

  • Vittjåkk-Akkanålke

Här har en hel del åtgärdats och ska fortsätta att åtgärdas under innevarande år... Den gamla välkända "Soldalskåtan" var tvungen att rivas eftersom den var i så väldigt dåligt skick. I stället har Soldalskåtan ersatts med ett vindskytt (bakval).Röjning av leder, reservatsskyltar är ersatta och spångningen kompletterad. Dessutom är hänvisningsskyltar uppsatta. Spångningar har även förstärkts längs 15-kilometersslingan och längs stigarna i reservatets södra del ut mot Storberg.

Vidare har nya vägvisningsskyltar satts upp i stignäntets södra del runt Akkanålke och en vandringsstig i slinga runt toppen av Akkanålke är röjts. Den norra rastkåtan (Vargtjärnskåtan) har avvecklats och kommer att ersättas av en öppen eldplats med bänkar.Reservatets informationstavlor har bytts ut. Kvar att åtgärda under 2019 är att byta ut fler eldplatser och att försäkra att den branta delen av stigslingan runt Akkanålke går att följa utan att orsaka markskador i fuktiga partier.


 

  • Lamburträsk

Några av de gamla eldplatser/rastplatser har tagits bort. Spängerna har bytts ut och fågeltornen har rustats upp. Detsamma gäller övernattningsstugan och museet. Återstår att byta ut några eldplatser och hänvisningsskyltar samt fortsatt underhåll av byggnaderna och dammen som reglerar vattennivån i våtmarken.


 

  • Reivo

2018 röjdes stigar i det 10 000 hektar stora reservatet. Ett unikt och vackert område med gammelskog. Här har spångningar reparerats eller bytts ut mot nya. Arbetet fortsätter i sommar och det mest prioriterade är att få upp skyltar samt att märka upp alla leder så att besökarna hittar i området. Planerna är att under 2019 slutföra spångningen med Kyrkstigen och se över eldplatser byta ut alla vägvisningsskyltar och informationstavlor. Personalen jobbar på så långt tiden räcker till.

(Mer information om saker att göra i vår kommun finner du via länken längre ner på sidan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut: