Kvarteret Lommen rustas upp!

2020-06-02 08:22

Tisdag 2/6 - Stationsgatan är avstängd på grund av fjärrvärmegrävning. Så fort de passerat vägen kommer körplåtar att läggas över schakten och vägen öppnas upp igen. Temporära parkeringar är ordnade och uppskyltade utanför systembolaget.

Vecka 23 påbörjas arbetet med upprustningen av kvarteret Lommen. Projektet kommer att pågå under större delen av sommaren.

Syftet med åtgärden är att skapa en inbjudande och attraktiv centrummiljö med parkytor, gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser.

Delar av området blir avstängt under byggnationen. Men man kommer alltid att kunna ta sig fram till butikerna till fots. Vi hoppas att ni har överseende med detta.


Relaterade Dokument

Skriv ut: