Dialogmöte angående areella näringar i Arvidsjaurs kommun. Foto Kent Norberg.
Dialogmöte angående areella näringar i Arvidsjaurs kommun. Foto Kent Norberg.

Nytt stormöte om areella näringar i Arvidsjaur

2019-12-17 08:55

I januari hölls första dialogmötet om areella näringar i Arvidsjaurs kommun. På måndagen var det dags för en uppföljning av stormötet med ett brett spektrum av deltagare som nyttjar mark för att utöva sina verksamheter.


Patrik Lundgren, Östra Kikkejaurs sameby, öppnade även denna gång mötet med orden:
-Jag tror på det mänskliga mötet. Det här är ett lovvärt initiativ av kommunen, för det är bra att vi ger varandra ett ansikte och skapar förståelse för det vi sysslar med.


I Arvidsjaurs kommun har tre samebyar sitt säte samt ytterligare två samebyar som har deras året-runt-betesmarker här. Dessutom har tre fjällsamebyar flyttled genom vår kommun.

Patrik pratade om rätten att bedriva renskötsel, "av hävd":
-En del brukar säga att ni är ju inte så många som bedriver renskötsel och det finns fler som behöver marken. Kan förstå den åsikten. Men om vi samer som är kvar inte försvarar vår rätt att bedriva renskötsel för framtiden, kommer ingen annan att göra det heller...

Patrik sa att problematik med skogsbruk, rovdjur, klimatförändringar och större etableringar, exempelvis vindkraftverk, alltid kommer att finns kvar:
-Guidade skoterturer och någon isbana kanske inte tillhör våra större problem, utan går säkert lösa med tidig dialog. Problemen kommer när det staplas på varandra. Jag vill bara förklara varför vi ibland kan framstå som motsträviga, avslutade Patrik sitt anförande.


Ingela Lekfalk och Jim Edström, Svea Skog, berättade att branschen har cirka 70 000 direktanställda samt ytterligare 130 000 indirekt (entreprenörer).


I Norrbotten finns kontor representerade i 11 av länets 14 kommuner:
-I Arvidsjaur är vi trångbodda och letar för närvarande efter större lokaler. Här har vi 80 årsanställda, inklusive entreprenörerna, sa Jim.

Svea Skog äger 70 procent av kommunens 390 000 hektar skogsmark. Enligt kommunikatör Ingela Lekfalk växer det mer skog än vad som avverkas. Femårsplanen är att avverka 200 000 kubikmeter skog årligen.

Anders Vestin, Frostab, hade svårt att tro att det skulle finnas mer skog nu än förr:
-När jag är ute och flyger över Moskoselsområdet ser jag mest kalhyggen överallt. Kan liksom inte få ihop det ni säger att det ska finnas mer skog nu än tidigare? 

Även ägarna av Burning Snow i Tjappsåive, kommenterade att det är "nästan ingen skog kvar" när de är ute och guidar i markerna:
-Våra kunder häpnar över hur mycket kalhyggen det är. Det är ju inte det de kommit till oss för att uppleva. Ett bekymmer för oss som turistföretag.

Ingela och Jim höll med om att det varit stort uttag kring Tjappsåive, men att det återplanteras mycket skog och det moderna skogsbruket ger tätare tillväxt än förr:

-Vi har många som ska rymmas på samma mark. Därför är samråd en stor del av vår verksamhet, sa Ingela och berättade att i Arvidsjaur finns fem ekoparker (varav tre delas med grannkommunerna) samt 292 upplåtelser till jakt- och fiske.


Jürg Eugster driver företaget Wildact Adventure AB i Storberg. Han pratade om "sustainability", där vi på ett hållbart sätt bedriver turism utan att förstöra naturen för våra kommande generationer.


-2007 flyttade vi till Sverige och Storberg. Nu har vi två barn, 7 och 10 år, som är födda här. Vår önskan är att de ska ha en framtid här med jobb, bra infrastruktur, sjukvård och så vidare.

Jürg var glad över så många samlats denna dag i kommunfullmäktigesalen:
-Även om vi kommer ifrån olika verksamheter ingår vi ändå i samma system. Vi behöver utveckla oss om vi vill skapa mer hållbar utveckling.
-Och utveckling behöver vi för att förhindra att alla strömmar bär mot kusten och söderut. Tillsammans måste vi försöka hitta vägar för att skapa dessa möjligheter i vår kommun.

-Tillsammans har vi en chans att skapa liv här så att inte inlandet fortsätter att avfolkas och dör i framtiden. Det är viktigt med bra nätverk och kommunikation, inflikade Jörgen Latki, ägare av Lapland Lodge i Arvidsjaur.


 

 • Åsa Andersson, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, berättade att man tagit fram ett förslag på handläggningsrutiner för tillfälliga lokala snöskoterförbudsområden:
  -Förslaget är nu ute på remiss och beslut tas i februari.

Bo Hedlund, polis:
-Ni sitter i en trygg kommun! Jag följer all brottslighet i Piteå Älvdal och ni är förskonade från grövre saker.

Istället var det viltpåkörningar som kommunpolisen Hedlund ville att mötet skulle fokusera på:
-Det är minst en renpåkörning per dag i området. Djuren går ju hellre ut på plogade vägar än att plumsa i djupsnö. Dessutom är det året-runt-betesmark i Arvidsjaurs kommun, så det finns djur kring vägarna även under barmarkstider. Frågan är vad kan vi göra åt det?

-Vi kör mycket bil, har fordonstester och nya norska tunneln genom Junkerdal lär ju komma att öka genomfartstrafiken rejält också.

Bo efterlyste en "app" i mobiltelefonen som skulle kunna ge upplysningar om var renhjordarna befinner sig.

Michael Degerman, Räddningstjänsten, tipsade om SOS-appen (112-appen).


Robert Salomonsson, innovationscentrum Storuman, berättade om deras "Viltvarningssystem":
-Folk vill bli varnade när det verkligen behövs! Det går inte att ropa att vargen kommer i tid och otid, då slutar man höra varningarna...


Innovationscentrums viltvarningssystem bygger på observationer senaste 20 minuterna:
-Man kan placera mobiltelefonen i en hållare i bilen och se när varningarna dyker upp. Dessutom utvecklar vi en knapp som går att installera i bilen och koppla via bluetooth. 

En sameby kan lägga ut varningar som ligger längre vid exempelvis en renflytt:
-Finns även funktion för olycka. Då går larmet vidare till polis med information om var det hänt och vad som skett. 

För mer information mejla: robert.salomonsson@storuman.se

Andreas Edholm, Snöskoter Turism - branschorganisationen för hållbar snöskoterturism:
-Organisationen har bildats för att bringa ordning och reda inom snöskoterturismen och skapa hållbarhet.


"Vi vill göra förarbevisutbildningen (yrkesbevis) bättre" sa Andreas Edholm, från branschorganisationen Snöskoter Turism.

Jämtland/Härjedalen Turism är projektägare, men på sikt är det meningen att branschen själva ska driva organisationen.

Här talar vi alltså om den organiserade skoterturismen i första hand:
-En nationell angelägenhet eftersom snöskoterturismen är en väldigt viktig näringsgren. Just nu jobbar vi med att förankra organisationen i länen och kommunerna. Vi vill vara med och höja kompetensen på skoterförare, men framför allt på guider i skoterturismföretagen.

Under ett år har en utredning angående terrängkörningslag pågått. Den är klar nu och ska ut på remiss:
-Det är viktigt att få en lag som tar hänsyn till lokala förutsättningar, avslutade Andreas Edholm.

En av de mer kända namnen i Snöskoter Turisms styrelse är Stig Strand, Tärnaby.

 • Robert Möller, entreprenör och delägare av upplevelseföretaget Triple-X i Arvidsjaur:
  -Jag har önskat detta i flera år. Jättebra att det nu skapats en branschorganisation som jobbar med dessa frågor!

Robert Granström, fordonstestbranschorganisationen SPGA*, berättade om den forskning som LTU:s "Snöakademin" bedriver:
-Vi vet egentligen väldigt lite om råvaran snö. Hur olika former av vatten i snön kan påverka friktion, densitet och så vidare.


Enligt Robert läggs idag mest fokus på att lösa trafikproblemen i storstadsområdena. Inte minst därför är LTU:s forsking om snö i norr viktig:
-Hur ska annars framtidens autonoma bilar klara vinterförhållanden?

* SPGA = Swedish Proving Grounds Association

Mobiltäckning i A-kommunerna dryftades också. Även där blev det prat om en "app", för alla areella näringar. Via en sådan app skulle man kunna markera var det finns "vita fläckar" med dålig täckning:
-På så vis kunde vi åstadkomma förbättring. 


  • Kommunalrådet Sara Lundberg kommenterade att det är fantastiskt att så många aktörer kan samsas om marken och att det är tillsammans som vi kan göra det bra. 


  Peter Manner, destinationsstrateg Arvidsjaurs kommun, summerade mötet:
  -Attraktivitet, hålllbarhet och samverkan är viktigt för inlandskommunerna för att få tillväxt och utveckling. Tack alla för visat intresse! 

Skriv ut: