Problem med Ljusträsk vattenverk

2024-06-05 08:50

Gatu/VA informerar om att råvattenpumpen gått sönder i Ljusträsk, och de kan för närvarande inte skicka ut vatten i ledningsnätet:
-Men vattentank finns på plats.

Pumpen kommer att ersättas under dagen samt att de kommer fylla upp reservoaren med vatten då den nu är tom.

Det är även dålig tillrinning i råvattenbrunnen och man kommer på måndag, med hjälp av Rensman Norr, rengöra råvattenbrunnen för att förhoppningsvis öka tillrinningen i brunnen. Detta innebär att det inte kommer finnas vatten i ledningsnätet under måndagen.

  • Kontrollera att ni som har fastigheter i Ljusträsk är anslutna till kommunens sms-tjänst www.arvidsjaur.se/sms för att få löpande information.
  • Vi har uppmärksammat att i samband med att postnummer bytts ut i kommunen så har även manuella registreringar försvunnit på grund av postnummerbytet. Detta gäller i hela kommunen.

Skriv ut: