Eldningsförbudet upphör/The fire ban is lifted

2019-08-09 10:18

UPPHÄVANDE AV ELDNINGSFÖRBUD

Med stöd av förordning om skydd mot olyckor, FSO kap 2, § 7 meddelas följande: Från och med fredag 2019-08-09 kl. 09.00 upphävs eldningsförbudet i följande områden:

-          Lycksele kommun

-          Malå kommun

-          Storumans kommun

-          Sorsele kommun

-          Arjeplogs kommun

-          Arvidsjaurs kommun

Beslutet innebär att det åter är tillåtet att elda utomhus

-          Trots att det regnat de senaste dagarna har mycket av regnvattnet gått rakt ner i grundvattnet. Det finns även markområden som skuggats av trädens lövverk och därför inte genomfuktats tillräckligt. Stor försiktighet är därför nödvändig.

 

-          Eldningsförbud eller ej. Det är alltid den person som hållit i tändstickan som kommer att hållas ansvarig om en eld sprider sig utom kontroll.

 

Upphävandet av Eldningsförbudet gäller till dess att något annat meddelas.

 

Räddningscheferna i Lycksele, Malå, Storumans, Sorsele, Arjeplog och Arvidsjaurs kommun


Skriv ut: