#Arvidsjaur. Regeringen sa på tisdagsförmiddagen
Regeringen sa på tisdagsförmiddagen "Ja" till regeringens förslag om att återinrätta Norrlands dragonregemente, K4. Arkivbild Kent Norberg.

Riksdagens beslut: Återinrätta K4 som eget regemente!


Det blev på tisdagsförmiddagen "Ja" till regeringens förslag om totalförsvaret under 2021-2025 (FöU4). Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att återinrätta Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur!
-Det känns fantastiskt att det nu är beslutat, det vi fått förhandsinformation om och väntat otåligt på! säger Sara Lundberg, kommunalråd.


Riksdagens beslutade att säga Ja till:
...ett övergripande mål för totalförsvaret, nya mål för det militära och civila försvaret
...inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation
...förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation, vilket bland annat innebär att ett antal regementen återinrättas
lagändringar med anledning av namnbyte på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.
...lagändringarna börjar gälla den 1 februari 2021.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att tillsätta en utredning som får i uppgift att lämna förslag om hur en modern civilplikt ska se ut.


26. En utökad grundorganisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under perioden 2021-2025 återinrätta Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur, Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) i Göteborg, Upplands flygflottilj (F 16) i Uppsala, Bergslagens artilleriregemente (A 9) i Kristinehamn, Dalregementet (I 13) i Falun och Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå, med utbildningsdetachementet i Östersund, som egna organisationsenheter, med inriktningen att Dalregementet (I 13) i Falun och Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå återinrättas senast 2022 och når full kapacitet i perioden 2026-2030.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:30 punkt 11 och avslår motionerna

2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 20 och

2020/21:3743 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 13.
Reservation 37 (V)

Källa: riksdagen.se

Skriv ut: