"Certifierad näringslivsutvecklare" är framtagen på direkt förfrågan från näringslivscheferna i de tio inlandskommuner i Norrland, som ingår i "Region 10". Foto Pixabay.

Utbilda dig till certifierad näringslivsutvecklare

2022-04-07 15:00

Nu startar FEI (Företagsekonomiska institutet) nya utbildningen "Certifierad näringslivsutvecklare":
-De som arbetar med kommunal näringslivsutveckling har ofta väldigt olika bakgrund och målet med utbildningen är att skapa mer enhetlig kunskapsnivå, säger Mikael Weimarck, akademisk chef på FEI. 

"Certifierad näringslivsutvecklare" är framtagen på direkt förfrågan från näringslivscheferna i de tio inlandskommuner i Norrland, som ingår i "Region 10":

 • Arvidsjaur
 • Arjeplog
 • Vilhelmina
 • Storuman
 • Sorsele
 • Malå
 • Norsjö
 • Lycksele
 • Åsele
 • Dorotea


Är du näringslivsutvecklare, företagslots eller näringslivschef? 
Grattis, för utbildningen riktar sig främst till dig som är yrkesverksam näringslivsutvecklare, företagslots eller näringslivschef på kommunal näringslivsenhet, näringslivsbolag, nyföretagarcentrum och tillväxtavdelning. Eller som har en motsvarande roll på regional eller statlig nivå.

-Idén om att ta fram en sådan här utbildning har funnits i många år. Det senaste året har vi i Region 10 jobbat aktivt tillsammans med de kunskapsbehov som är gemensamma för oss alla. Alla näringslivschefer i kommunerna har intervjuats och vi har också haft olika workshops. För att i samverkan identifiera behov och kunskapsområden som underlag till utbildningen. Det känns häftigt att utbildningen som vi initierat kommer att erbjudas nationellt, säger Lotta Lestander, Näringslivschef i Arjeplog.  

Ett bra sätt att lotsas in i verksamheten
Utbildningen bedrivs på distans och är utformad för att vara så flexibel som möjligt, för att man ska kunna arbeta parallellt med studierna:
-Det känns jättebra att utbildningen startar nu. Vi ser ett stort behov av utbildningen. Alla som jobbar inom näringslivet i kommunen kommer från olika bakgrunder. Med den här utbildningen kan vi alla få en gemensam nämnare och jämnare kunskapsnivå. Samtidigt har ju alla ett behov av att utvecklas, säger Anne Enoksson (bilden), näringslivschef Arvidsjaurs kommun tillika ordförande i Region 10s Näringslivsgrupp.

Effektiviserar arbetet som näringslivsutvecklare
Det är en certifieringsutbildning som säkerhetsställer kunskapsnivån bland näringslivsutvecklare:
-Vi har skapat utbildningen efter vad kommunerna efterfrågar. Både vad gäller innehåll, omfattning och format, säger Mikael Weimarck.

 • Ambitionen är att utbildningen både ska ge bredd och djup inom flera viktiga områden som berör arbetet med näringslivsutveckling.
 • Genom utbildningen får du en god förståelse för rollen som näringslivsutvecklare, och konkreta metoder och verktyg som gör ditt uppdrag effektivare.

-Utbildningen är till för alla oss som på olika nivåer jobbar med näringslivsfrämjande arbete, säger Lotta Lestander.

Enligt henne är det ett sätt att skapa en slags lägsta nivå av den kunskap man behöver för att jobba med näringslivsfrågor. Men också ett stöd i att utbilda nyanställda:
-Med ökad kunskap blir vi ännu bättre på att stötta och hjälpa våra lokala företag. Vi är jätteglada att vi tio kommuner har format den här utbildningen där FEI varit en bra medspelare, lyhörda och snabba. Vi är många som ser fram emot att gå utbildningen:
-Jag ska själv anmäla både mig och delar av min personal och vi vill gärna få komma igång så snart som möjligt, säger Lotta.


Om utbildningen

Utbildningen ges i samarbete med den ideella föreningen Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän, SKNT, som är en nationell intresseorganisation för personer som arbetar med tillväxt-, utvecklings-, och näringslivsfrågor.

• Utbildningen är totalt 16 veckor fördelat på 4 moduler. Varje modul pågår i 4 veckor.

 • Föreläsningar och workshops, som alltid sker på distans, är schemalagda till torsdagar klockan 15-20. Ungefär vartannat tillfälle har obligatorisk (digital) närvaro klockan 17-20. All undervisning spelas in och är tillgänglig för deltagare under hela utbildningen. 

 • En vecka består av cirka 7-10 timmars studier i kombination av föreläsningar, workshops och egenstudier. Egenstudier kan bestå av att se inspelade föreläsningar, inläsning av material, att efter föreläsning svara skriftligt på några fördjupningsfrågor och projektuppgifter.

 

 


Skriv ut: